loading...

Aktualności

Środa 23 lipca 2017
Zamknij wpis

PIEŚNI NA LITURGIĘ TRIDUUM PASCHALNEGO 2021

  

 

 

 

 LITURGIA  WIELKI CZWARTEK 2021 g. 19.00

 

Jużem dość pracował 1-3, 103/122

 

procesyjne wejście do kościoła

 

marsz organowy w czasie okadzenia ołtarza

 

( życzenia dla duszpasterzy, po życzeniach Posyłam was... 3 zw. 580/657)

 

 Wejście na miejsce przewodniczenia Ja wiem w kogo ja wierzę 1-3 190/220

 

Akt pokutny Boże lud Twój 1, 507/560

 

Chwała na wysokości mel. Psalmodyczna

 

 

 

Psalm 116 do mel. Synagogalnej ( 3 głosy solowe)

 

Kielich Przymierza to krew Zbawiciela (refren z organami)

Czym Panu odpłacę?/ odpłacę

 

Kielich podniosę / podniosę

 

Imienia Pana wezwę./ Imienia wezwę

 

 

 

Cenna u Pana / u Pana

 

Śmierć Jego świętych/ świętych

 

Kajdany me zerwałeś./ kajdany me

 

 

 

Ofiarą pochwalną/ pochwalną

 

Wypełnię śluby/ me śluby

 

Przed całym ludem Jego./ przed ludem Jego.

 

 

 

Chwała Tobie, Królu wieków ( mel. 555A/621)

 

 

 

modlitwa wiernych  wg Deissa 558c/627

 

 

 

procesja z darami Cóż Ci, Jezu damy 1nn, 447/498

 

przygotowanie darów Z rąk kapłańskich 2-3 507/560

 

Święty wg Z. Piaseckiego 533/596

 

przeistoczenie wielka jest tajemnica naszej wiary; Ojcze nasz powt.

 

Baranku Boży uroczyste ( na głosy)

 

Komunia św. Panie dobry jak chleb 1-4, 209/239

 

Jeden chleb 1-3, 191/221

 

O święta uczto 1-4, 207b/237 (schola)

 

Przykazanie nowe daję wam...478/527

 

dziękczynienie  Niech będzie chwała i cześć...

 

przygotowanie do przeniesienia   Ubi caritas – Tam, gdzie miłość jest 3x

 

przeniesienie Najświętszego Sakramentu do ciemnicy

 

Sław języku tajemnicę, 5-6: 135/160

 

 

 

W czasie adoracji (ciemnica)

 

Gorzkie Żale cz.1, 597/724

 

 

 

22.00 Kompleta brewiarzowa

 

WIELKI PIĄTEK godz. 19.00

 

OBRZĘDY MĘKI PAŃSKIEJ

 

LITURGIA SŁOWA

 

 

 

czytanie 1 Psalm 31: Ojcze w Twe ręce składam ducha mego

 

czytanie 2  Chwała Tobie Królu wieków

 

PASJA;                    MODALITWA POWSZECHNA

 

ADORACJA KRZYŻA

 

3x Oto drzewo krzyża, na którym zawisło zbawienie świata

 

                        Pójdźmy z pokłonem 136/162

 

Któryś za nas 3x 597f/729

 

Krzyżu Chrystusa 1-3, 105/124

 

Krzyżu święty 1-5, 107/125

 

Zbliżam się K*tobie 1,5 129/151

 

Wisi na krzyżu 1-7 125a/146

 

Krzyżu, mój krzyżu 1-3, 106/125

 

W krzyżu cierpienie 1-4, 127/148

 

O głowo uwieńczona 1-2,112/131

 

Oto Jezus umiera 1-3, 117/136

 

Ludu, mój ludu 1-12, 109b/127

 

Pozwól mi Twe męki śpiewać 1-4, 121b/140

 

Matko Najświętsza 1-2, 298/340

 

I Ty któraś współcierpiała 597f/729

 

 

 

KOMUNIA ŚWIĘTA

 

Jezu Chryste Panie 1-5, 100/119

 

Pij ten kielich 1-4

 

O Najświętsza Twarzy mego Pana 1-2, 116/136

 

Witam Cię witam 1-4, 229/258

 

O Krwi najdroższa 1-3, 115/135

 

Litania do Przenajdroższej Krwi PJ 601/743

 

 

 

PROCESJA DO GROBU PAŃSKIEGO

 

Odszedł Pasterz 1-4, 137/162 !ŚpOrg. 334/230

 

 

 

                            różaniec cz. bolesna

 

  

 

    WIGILIA PASCHALNA               godz. 23.00

 

 

 

3x Światło Chrystusa. Bogu niech będą dzięki 138/164

 

Orędzie wielkanocne       CZYTANIA

 

 

 

I Rdz 1,1-2,2

 

Ps 33: Pełna jest ziemia łaskawości Pana

 

 

 

1.Bóg jest miłością, zbawieniem  darzy i kocha bardzo nas, dzieci swe./

 

Z miłości ku nam świat cały stworzył, z nami swym szczęściem chce dzielić się.

 

Więc ogłaszajmy: Bóg jest Miłością, Bóg jest Miłością, miłuje mnie.

 

 

 

2.Jezusa posłał, wiernego Zbawcę, gdy się wypełnił zbawienia czas.

 

Aby przez mękę i zmartwychwstaniedrogą do nieba prowadził nas.

 

Więc ogłaszajmy: Bóg jest Miłością, Bóg jest Miłością, miłuje mnie.

 

 

 

III Wj 14,15-15,1 (mel. synagogalna)

 

Śpiewajmy Panu, który moc okazał.

 

 

 

    1.On konia i jeźdźca//  Pogrążył w wód toniach -// Panu śpiewać będę.

 

 

 

2.Pan moją mocą// On Bogiem jest moim// Pan źródłem męstwa – uwielbiam Go

 

 

 

3.Faraon i wojsko//  Runęli w głębiny// Czeluści ich mieszkaniem.

 

 

 

4.    Pan Bóg jest Królem//  Na zawsze, na wieki//  Dziedzictwo On ludowi dał

 

 

 

V Iz 55,1-11

 

Iż 12, 2-3.5 Będziecie czerpać ze zdrojów zbawienia.

 

 

 

Pan jest mocą swojego ludu 3x, SpOrg 376/264

 

Pieśnią moją jest Pan. Moja tarcza i moja siła, to mój Bóg, nie jestem sam.

 

W nim moja siła nie jestem sam.

 

 

 

VII Ez 36, 16nn

 

Ps 42 Boga żywego pragnie dusza moja.

 

 

 

1. Człowiek dać Ci nic nie może,

 

Skoro wszystko ma od Ciebie;

 

Chyba tylko, dobry Boże,

 

Ofiarować może siebie.

 

   

 

2. Weź w swe ręce poranione

 

To, co dla nas najcenniejsze -

 

U stóp krzyża Ci składamy

 

Nasze małe, ludzki szczęście.

 

    

 

 

 

Godz.24.00 CHWAŁA NA WYSOKOŚCI BOGU mel. psalmodyczna

 

VIII Rz 6, 3-11

 

uroczyste ALLELUJA

 

1-2-3 głos po każdej zwrotce PS 118 wg lekcjonarza

 

jako śpiew przed Ewangelią w tym czasie wniesienie ewangeliarza

 

! po Ewangelii Alleluja. Amen Williams jr

 

LITURGIA CHRZCIELNA

 

po błogosławieństwie wody

 

Gloria, gloria, gloria Patri et Filio – et Spiritui Sancto 3x

 

Chwała, chwała, chwała Ojcu, Synowi – Duchowi Świętemu

 

Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych i wyznanie wiary; pokropienie wiernych

 

Przez chrztu świętego 1-2 575/652

 

Modlitwa wiernych

 

Przygotowanie darów  Otrzyjcie już łzy 1,3; 157/182

 

Przeistoczenie Wiary tajemnica Ojcze nasz powt.

 

Komunia św. Zwycięsca śmierci 1-3,166/194; Wstał Pan Chrystus 1-4, 162b/190

 

Nie zna śmierci 1-5, 155/181; Chrystus Pan zmartwychwstał 1-3,150b/176

 

 

 

Przygotowanie do procesji: Przyjdź z pokłonem ludu Boży 3x

 

PROCESJA REZUREKCYJNA

 

Wesoły nam dzień 1nn, 161/188

 

po powrocie Ciebie Boga wysławiamy 492/542

 

 

 

Niebo i ziemia się radują. Alleluja

 

Ze zmartwychwstania Twojego, Chryste. Alleluja.

 

 

 

Modlitwa.     Błogosławieństwo

 

Allelują biją dzwony 1-4, 144/170

 

(ogłoszenia) zakończenie

 

Wesel się Królowo miła 1-2, 159/186