dodano: 2021-03-20 22:14:28 edycja: 2021-05-29 22:51:16 autor: 45 odsłon: 2481

TABLICA PAMIĄTKOWA KU PAMIĘCI ZMARŁEGO ŚP. KS. PROBOSZCZA MARIANA JANA WITTLIEBA

W wigilię Niedzieli Miłosierdzia Bożego 10 kwietnia br. w kościele pw. św. Piotra Apostoła na Królewskim Wzniesieniu w Międzyzdrojach została odsłonięta i poświęcona kamienna tablica jako epitafium ku pamięci zmarłego miesiąc temu śp. ks. prałata dr. Mariana Jana Wittlieba – międzyzdrojskiego proboszcza.

Uroczystej Mszy św. przewodniczył ks. Abp Andrzej Dzięga z przybyłymi kapłanami. Na pamiątkowej tablicy został umieszony wizerunek zmarłego z jego kaszubskim powiedzeniem „My trzymamy z Bogiem” i fragment psalmu 54, który streszczał niejako jego życie kapłańskie: 

„Chętnie Ci złożę ofiarę 

i będę wysławiał Twoje imię, Panie, 

bo jesteś dobry. 

Bóg mnie wspomaga,

Pan troszczy się o mnie. 

Boże, Twoim imieniem mnie wybaw,

Osądź mnie mocą Twoją”.

 

Zostały też zamieszczone opisy służby jego życia: 

Pasterz według Serca Bożego

Kanonik kapituł katedralnych w Szczecinie i w Bambergu

Podporucznik Wojska Polskiego

Zasłużony dla Miasta i Gminy Międzyzdroje.

Requiescat in pace. Amen. Wdzięczni Parafianie i Przyjaciele.

 

Epitafium zostało wykonane z białego marmuru, oznaczone czarnymi literami i ozdobione czarnym granitem . Całość zwieńcza umieszczona obok jego prałacka sutanna i złoty krzyż jubileuszowy. Po poświeceniu tablicy nastąpiły okolicznościowe przemówienia i złożenie zniczy i wiązanek. Jak powiedział Dyrektor Wolińskiego Parku Narodowego dr Piotr Daniszewski: „Patrząc na Twoje pracowite kapłańskie życie, dostrzegamy pozostawione przez Ciebie dla Nas żyjących drogowskazy powinności wobec otaczającego świata. Drogowskazy nakierowane na przyjaźń, współpracę między narodami, poszanowanie ludzkiej godności i budowanie lepszej przyszłości dla następnych pokoleń na bazie korzeni chrześcijańskiej Europy. My wszyscy jesteśmy zobowiązani Twój testament realizować. Święty Jan XXIII powiedział: „Życie jest trochę jak morska podróż. Wyjeżdżamy, żegnając się i płacząc z powodu oddalenia od osób nam drogich, ale oto, kiedy przybijamy do drugiego brzegu, są inne osoby, które stoją już w porcie i na nas czekają”. Ty już tam dotarłeś i je spotkałeś. Wierzymy, że i my tam dotrzemy a Ty będziesz stał i na nas czekał…”

Zgodnie z wolą śp. ks. proboszcza Mariana została też wydana pośmiertne książka pt.: „My trzymamy z Bogiem” – Jubilat – post mortem” jako II tom jego poezji z dodatkiem historycznych zdjęć i wpisów z księgi kondolencyjnej oraz zebranych przemówień i kazań z uroczystości pogrzebowych (książkę można nabyć w kościele). 

Dzięki życzliwości Wolińskiego Parku Narodowego na skwerze przykościelnym zostało zasadzone drzewo grabowe ku pamięci śp. ks. prałata Mariana w podziękowaniu za jego kapłańską posługę. 

Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom i zaangażowanym za wszelkie wsparcie w podjętym dziele upamiętnienia ks. prałata Mariana.

 

"Ludzie, których kochamy, zostają na zawsze, bo zostawili ślady w naszych sercach"

 

x.TT20 marca 2021r. 29 maja 2021r. 45 2481