loading...

Aktualności

Środa 23 lipca 2017
Zamknij wpis

UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO - ŚWIĘTO TRZECH KRÓLI - 6 stycznia 2018

Orszak Trzech Króli – świadectwo wiary i rodzinne świętowanie. Ulicami 644 miejscowości w Polsce i 16 na świecie przeszedł dziś Orszak Trzech Króli. W tę tradycję wpisały sie też Międzyzdroje.

Jasełka, których zwieńczeniem jest pokłon Trzech Króli i ich orszaków Jezusowi w stajence. Ich uczestnicy przypominali, że są one nie tylko świadectwem przywiązania do wiary, ale okazją do rodzinnego świętowania, które łączy pokolenia i pomaga zrozumieć istotę Bożego Narodzenia.

Hasło tegorocznego Orszaku Trzech Króli: „Bóg jest dla wszystkich” przypomina nam, że do poznawania Narodzonego Jezusa zaproszeni są wszyscy, także ci, którzy są daleko od Boga, albo dochodzą do Niego poprzez rozum, a nie wiarę. "To zaproszenie także dla niepraktykujących, by doświadczyli ciepła betlejemskiej Stajenki – otwartej dla każdego. Tym bardziej, że święto Epifanii przypomina nam, że Bóg jest gotów przyjąć każdego, że On jest dla wszystkich, także tych, którzy starają się do niego dotrzeć rozumem, a nie wiarą. Tak, jak Trzej Królowie, którzy nie znali Objawienia. Oni studiowali przyrodę, kosmos i doszli do wniosku, że wydarzyło się coś wyjątkowego – wyjaśniał w rozmowie z KAI Piotr Giertych, pomysłodawca Orszaku Trzech Króli.

 „Orszak wpisuje się w tradycję przybycia zalążków narodów do Chrystusa, żeby oddać Mu pokłon. Ci, którzy byli poza wiarą Izraela i wierzyli w stworzenie jako bóstwo, znaleźli się wobec samego Stworzyciela. Oddali hołd Jezusowi Chrystusowi jako Bogu i Człowiekowi” - przypominał w Poznaniu przewodniczący KEP abp Stanisław Gądecki, zaznaczając, że to właśnie pokłon Trzech Mędrców dał początek misyjnej działalności Kościoła. Także Prymas Polski abp Wojciech Polak podkreślał, że hasło tegorocznego orszaku przypomina o istocie uroczystości Objawienia Pańskiego. „Bóg jest naprawdę dla wszystkich – dla tych bliskich i dalekich, dla swoich i obcych, dla szczęśliwych i zagubionych, dla smutnych i radosnych, dla ludzi bogatych i biednych, dla rodzin i dla osób samotnych, dla bezdomnych i wciąż poszukujących swego miejsca w życiu, dla usuwanych przez innych na margines i wszystkich zapomnianych, dla nielubianych i pogardzanych” - przypominał podczas homilii poprzedzającej gnieźnieński orszak. Z kolei metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz, który poprowadził stołeczny Orszak Trzech Króli, przypomniał, że skoro Bóg jest dla wszystkich, to także Kościół powinien być otwarty na przyjęcie każdego człowieka.

Święto Trzech Króli to zwyczajowa nazwa święta Objawienia Pańskiego. Co roku święto Trzech Króli obchodzi się 6 stycznia. Jego symbolem jest opisana w Ewangelii św. Mateusza historia przybycia do Betlejem, gdzie narodził się Jezus, trzech mędrców - Kacpra, Melchiora i Baltazara. Jak w Polsce obchodzi się święto Trzech Króli?
Święto Objawienia Pańskiego to jedno z pierwszych świąt, które ustanowił Kościół. Obchody święta Trzech Króli mają uczcić pojawienie się i obecność Boga w historii człowieka.

Święto Objawienia Pańskiego wiąże się z historią trzech mędrców ze wschodu, czyli Kacpra, Melchiora i Baltazara, którzy podążając za gwiazdą Betlejemską przybyli do Betlejem oddać cześć Chrystusowi. Historia ta ma ścisły związek z symboliką święta Trzech Króli, czyli pokłonem ludzi pochodzących z różnych warstw społecznych i narodowościowych przed Bogiem. Stąd przedstawianie w późniejszym czasie trzech mędrców pod postacią osoby czarnoskórej, młodej i starej.

Opis pokłonu Trzech Króli znaleźć można w ewangelii św. Mateusza (Mt 2, 1-12).

Jak obchodzi się święto Trzech Króli w Polsce?

W święto Trzech Króli, czyli 6 stycznia, w kościołach katolickim obchodzi się uroczystymi mszami i orszakami krolewskimi. Zwyczaj święcenia tego dnia złota i kadzidła pochodzi z przełomu XV i XVI wieku. Kredę zaczęto święcić dopiero od XVIII wieku. Po powrocie z kościoła wierni okadzają swoje domy poświęconym kadzidłem, natomiast kredą piszą na drzwiach wejściowych litery K+M+B oraz aktualny rok (lub C+M+B+2018). Litery pierwsze interpretowane są jako inicjały Trzech Króli. Jest to tez skrót łacińskiej inskrypcji "Christus Mansionem Benedicat" czyli "Niech Chrystus błogosławi temu domowi" przez świętych Króli i Mędrców. Święty Augustyn tłumaczył je jako "Christus Multorum Benefactor", czyli "Chrystus dobroczyńcą wielu". 

W święto Trzech Króli organizowane są także kolorowe, uroczyste orszaki, które przechodzą przez ulice wielu miast Polski.

Mirra, kadzidło i złoto: symbolika

Według ewangelii św. Mateusza Trzej Królowie przynieśli Jezusowi dary - mirrę, kadzidło i złoto. Każdy z tych darów ma inną symbolikę, nierozerwalnie związaną ze świętem Objawienia Pańskiego. Mirra jest symbolem wypełniania się proroctw i zapowiedzią śmierci Zbawiciela. Dawniej używano jej do balsamowania zwłok, jako pachnidło oraz kadzidło. Ma też właściwości lecznicze. Kadzidło jest symbolem godności kapłańskiej. W chrześcijaństwie symbolizuje też modlitwy unoszące się do Boga. Z kolei złoto jest symbolem godności królewskiej.
Dziękujemy dzieciom z SP1, rodzicom i nauczycielom za przygotowanie pięknych jasełek i kolęd.