loading...

Aktualności

Środa 23 lipca 2017
Zamknij wpis

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO PAPIESKIE DLA NASZEJ PARAFII I MIASTA

W duchowej łączności z Stolicą Piotrową nasza wspólnota parafialna otrzymała specjalne – na piśmie – błogosławieństwo Papieża Franciszka z zapewnieniem o modlitwie za nas przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny i św. Piotra Apostoła. Mamy już kilka innych darów od niego, min.: jego piuskę (nakrycie głowy) oraz różaniec.  

Błogosławieństwo papieskie jest rodzajem modlitwy wznoszonej do Boga przez  samego Ojca Świętego (biskupa Rzymu), który wzywa obfitości łask Bożych dla osób pragnących otrzymać to błogosławieństwo. Jest też rodzajem przywileju duchowego, którego skuteczność zależy przede wszystkim od predyspozycji wewnętrznej osoby proszącej o łaskę Bożą.

Istnieje wiele form błogosławieństwa papieskiego, począwszy od zwyczajnej  formy słownej stosowanej podczas modlitw, Mszy św. i audiencji, aż po uroczystą formę liturgiczną stosowaną kilka razy w roku z okazji wielkich wydarzeń roku kościelnego np. słynne błogosławieństwo URBI et ORBI (miastu i światu) udzielane na Wielkanoc i Boże Narodzenie.

Specjalną formą błogosławieństwa papieskiego jest błogosławieństwo na piśmie w postaci kolorowego dyplomu wydawanego w imieniu Ojca Świętego przez przez watykański Urząd Dobroczynności Apostolskiej (Elemosineria Apostolica). Zwyczaj wydawania takich pergaminowych dyplomów został wprowadzony w 1893 roku. Od 2013 r. jałmużnikem papieża Franciszka jest polski kapłan z diecezji łódzkiej – Kard. Konrad Krajewski. Głównym celem instytucji, której przewodzi, jest udzielanie w imieniu Ojca Świętego pomocy charytatywnej osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

        Z historii Urzędu Dobroczynności Apostolskiej

Kościół od początku otaczał opieką ubogich i potrzebujących (głównie wdowy i sieroty). W pierwszych wiekach udzielaniem pomocy zajmowali się diakoni. Papieże powierzali to zadanie komuś z tzw. Rodziny Papieskiej – z czasem osobom tym zaczęto nadawać tytuły prałackie. Po raz pierwszy o istniejącym już urzędzie Jałmużnika Apostolskiego mówi dokument – bulla – Innocentego III (1198 – 1216), natomiast bł. Grzegorz X (1271-76) był pierwszym papieżem, który formalnie określił zasady działalności Urzędu Dobroczynności Apostolskiej oraz obowiązki stojącego na jego czele jałmużnika papieskiego. Następnie Aleksander V bullą z 1409 r. zreformował urząd, którego działalność mogła być prowadzona dzięki hojności papieży. Jałmużnik Jego Świątobliwości ma dziś godność arcybiskupa i należy do „Rodziny Papieskiej”, co upoważnia go do uczestnictwa w papieskich ceremoniach liturgicznych oraz oficjalnych audiencjach z udziałem Ojca Świętego.

Papież Leon XIII (1878 – 1903), aby zapewnić środki na działalność charytatywną, delegował jałmużnika apostolskiego do udzielania w jego imieniu apostolskiego błogosławieństwa w postaci specjalnego dyplomu na pergaminie. O jego autentyczności świadczą papieski podpis oraz urzędowa pieczęć. Dochód z pisemnych błogosławieństw przeznaczony jest na papieskie dzieła miłosierdzia i działalność charytatywną na rzecz ubogich i potrzebujących, którzy każdego dnia zwracają się do Papieża z prośbą o pomoc materialną.

x.TT