dodano: 2017-11-30 12:25:42 edycja: 2024-05-15 16:25:51 autor: 1 odsłon: 6060

Kolęda - błogosławieństwo domu i rodziny

*** Jedną z starych tradycji czasu świat Bożego Narodzenia jest zwyczaj kolędowania i odwiedzania rodzin i domów przez kapłanów w celu wspólnej modlitwy, rozmowy, poświęcenia i błogosławieństwa domostwa. Kapłan zazwyczaj przychodzi z ministrantami, którzy go zapowiadają i prowadzą. Uzasadnienie kolędowania przez księdza doszukiwano się już dawno m.in. w zapisie Ewangelii św. Mateusza (Mt 2,2). Czytamy tam, że mędrcy oddawszy pokłon narodzonemu Jezusowi wracali inną drogą do swoich krajów. Tradycja przekazuje nam, że królowie po nawiedzeniu Jezusa rozeszli się w różnych kierunkach. Odwiedzali różne miasta i wioski. Nieśli wieść o Bogu narodzonym w ludzkiej postaci. Każdy ksiądz przez przyjęcie urzędu posługiwania duszpasterskiego ma obowiązek kolędowania na mocy Kodeksu Prawa Kanonicznego celem wzajemnego poznania się z parafianami: "proboszcz winien nawiedzać rodziny, uczestnicząc w troskach wiernych, zwłaszcza niepokojach i smutku oraz umacniając ich w Panu, jak również - jeśli w czymś nie domagają - roztropnie ich korygować i pomagać" (kan. 529 § l KPK). 

 

Kulminacyjnym punktem odwiedzin kapłana jest modlitwa o błogosławieństwo dla rodziny i poświęcenie domu w nowym roku. Ponadto ksiądz zostawia obrazek kolędowy.

Co przygotować na wizytę duszpasterską? Co powinniśmy mieć gdy ksiądz przychodzi po kolędzie? Stół nakryty białym obrusem, Krzyż i świece, naczynie ze święconą wodą (można ją przynieść z kościoła) oraz kropidło. Jeśli nie mamy w domu święconej wody należy nalać do naczynia czystej wody i przed modlitwą poinformować kapłana, że to zwykła nieświęcona woda. Ksiądz ją wówczas poświęci przed błogosławieństwem osób i mieszkania. Kapłan nosi też ze sobą podręczne kropidło. Zwyczajem jest też, że na stole obok krzyża kładzie się Biblię i zeszyty do religii, jeśli oczywiście w domu mieszkają dzieci. Często ksiądz "sprawdza" taki zeszyt. Jest to też okazja do skorygowania parafialnej karty rodziny, uzupełnienia jej jeśli coś się zmieniło w rodzinie w ostatnim czasie. W tym roku zachęcamy tych starszych parafian, którzy nie maja jeszcze sakramentu bierzmowania,  aby zgłosić to kapłanowi. Przeżywamy obecnie rok duszpasterski związany ze zgłębieniem sakramentu Bierzmowania i trzeciej osoby Trójcy Świętej – Ducha Świętego. W najbliższym roku będzie udzielony ten sakrament osobom, które z różnych powodów nie przyjęły go w swoim życiu, aby zyskać umocnienie Darami Ducha Świetego, w celu pełniejszego przeżywania i owocowania wiary. 
 


30 listopada 2017r. 15 maja 1 6060