loading...

Aktualności

Środa 23 lipca 2017
Zamknij wpis

My trzymamy z Bogiem! Uroczystości odpustowo-jubileuszowe 2020 w Międzyzdrojach

Tegoroczne święto patronalne parafii i miasta w Międzyzdrojach ku czci św. Piotra Apostoła, który patronuje temu miejscu od ponad 160 lat, jednocząc różne kultury, wyznania, narodowości, oraz kształtując ducha mieszkańców i gości „Perły Bałtyku” wpisał się złoty jubileusz kapłaństwa międzyzdrojskiego proboszcza. 

Odpust i jubileusz to czas, by podziękować Bogu za łaski, jakich dostąpiliśmy w minionym czasie, ale i okazja, by prosić Miłosiernego Boga przez świętych patronów o dalszą opiekę i błogosławieństwo. Święty Jan Paweł II w 50. rocznicę swoich święceń kapłańskich napisał: „Każde powołanie kapłańskie w swej najgłębszej warstwie jest wielką tajemnicą, jest darem, który nieskończenie przerasta człowieka. Powołanie jest tajemnicą Bożego wybrania: Nie wyście mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i aby owoc wasz trwał (J 15,16). 

Takim wyjątkowym świadkiem odpowiedzi na Boże wołanie jest ks. Marian Jan Wittlieb, urodzony 22 maja 1946 roku w Nowej Wsi Lęborskiej, syn Wielkopolanina Ignacego i Kaszubki Anny z domu Potrykus; brat Ryszarda, +Eugeniusza, Krystyny, Haliny, Stefana. Ochrzczony 2 czerwca 1946 r. w kościele franciszkanów konwentualnych pw. św. Jakuba Apostoła w Lęborku. 

W dniu 28 czerwca 1970 roku o godzinie 16.00 przez posługę Sługi Bożego Biskupa Wilhelma Pluty w kościele pw. Chrystusa Króla w Świnoujściu przyjął sakrament Chrystusowego kapłaństwa, w którym od 50 lat służy w Kościele rzymskokatolickim, w archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej.

Powołany do służby wojskowej w jednostce Wojska Polskiego w Bartoszycach, którą odbywa z błogosławionym Jerzym Popiełuszką. W ramach sprawiedliwości dziejowej otrzymał od prezydenta RP Andrzeja Dudy stopień wojskowy podporucznika.   

Obdarzony godnością prałata Jego Świętobliwości Ojca Świętego, jest także kanonikiem honorowym kapituł metropolitalnych w Szczecinie i Bambergu. 

Zdobywał doświadczenie naukowe w Polsce i zagranicą: w Wyższym Seminarium Duchownym w Paradyżu i na rzymskim uniwersytecie św. Tomasza z Akwinu (tu studiował też Karol Wojtyła), gdzie uzyskał tytuł naukowy doktora. Pełnił posługę duszpasterską we Włoszech, Niemczech, Anglii oraz w Polsce.

Był długoletnim wykładowcą teologii biblijnej i egzegezy pism Starego Testamentu w Arcybiskupim Wyższym Seminarium Duchownym w Szczecinie, pełniąc równocześnie posługę wikariusza-zastępcy w parafii pw. Królowej Korony Polskiej w Szczecinie, proboszcza w Trzebieży Szczecińskiej, i od 22 lat w Międzyzdrojach, jako zasłużony dla miasta. 

Był długoletnim dziennikarzem i redaktorem naczelnym wydawnictwa Ottonianum, dwutygodnika Kościół nad Odrą i Bałtykiem, Szczecińskich Studiów Kościelnych, autorem wielu artykułów, poezji i książek. Swoje talenty i umiłowanie muzyczne wykorzystywał jako organista, oraz jako wieloletni juror konkursu Musica Sacra w ramach Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego w Międzyzdrojach. 

Jako swoje motto życiowe starał się spełniać słowa biblijnego Psalmu 54Chętnie Ci złożę ofiarę i będę wysławiać Twoje imię, Panie, bo jesteś dobry. Bóg mnie wspomaga, Pan troszczy się o mnieBoże, Twoim imieniem mnie wybaw, osądź mnie mocą Twoją.

Dziękczynnej Eucharystii przewodniczył dostojny jubilat w obecności ks. abp. prof. Andrzeja Dzięgi oraz licznie przybyłych kapłanów, władz samorządowych miasta oraz gości. Kaznodzieja ks. Ignacy Stawarz, zwrócił uwagę na istotną rolę kapłaństwa w prowadzeniu ludu Bożego ku zbawieniu oraz na szczególną troskę modlitewną za kapłanów: nie ma złych kapłanów, są tylko tacy, za których ludzie się mało modlą – cytując św. Jana Marię Vianneya.

Po homilii Arcybiskup Andrzej Dzięga wręczył dostojnemu Jubilatowi krzyż jubileuszowy i udzielił błogosławieństwa. Na zakończenie Eucharystii zostały odczytane życzenia Papieża Franciszka i zapewnienie o Jego modlitwie i łączności duchowej w radosnym dziękczynnym Te Deum. Słowa wdzięczności skierował także metropolita szczecińsko-kamieński, nawiązując do bogatego doświadczenia życiowego jubilata, porównując je do pięknej palety barw miłości, którą ks. Marian ukazywał ludziom i prowadził ich do Boga. Arcypasterz zachodniopomorski docenił zgodne pełnienie posługi duszpasterzy w Międzyzdrojach.

Następnie życzenia złożyły delegacje przybyłych gości, wspólnot oraz parafianie. Jubileuszowe błogosławieństwo zakończyło nasze modlitewne spotkanie, po którym zaproszeni gości udali się na poczęstunek przygotowany przez właścicieli hotelu Aurora – państwa Teresy i Mirosława Tyszkiewiczów. Z okazji złotego jubileuszu został wydany okolicznościowy obrazek i tomik poezji pt. „Jubilat – My trzymamy z Bogiem” autorstwa ks. Mariana opatrzony historycznymi zdjęciami sprzed 50 lat. Oprawę muzyczną zapewnili: na organach maestro Jan Duda, Schola Confido oraz kwartet saksofonowy pod dyrekcją prof. Dariusza Samóla z Akademii Sztuki ze Szczecina.

Jak mówił św. Jan Maria Vianney: kapłaństwo to miłość Serca Jezusowego, a św. Jan Paweł II zwykł mówić, że kapłaństwo to dar i zadanie. Niewątpliwie posługa kapłańska jest wielkim darem i łaską, ale i odpowiedzialnym zadaniem. Pan Bóg zawsze jednak daje tyle łaski i sił, ile nam potrzeba. Potrzeba tylko głębokiej wiary, odwagi i zaufania, aby wypełnić Boże powołanie. 

Życzenia tak wielu przyjaciół dopełniły dostojeństwa uroczystości. 

x.TT