loading...

Aktualności

Środa 23 lipca 2017
Zamknij wpis

Oaza Rodzin

Oaza Rodzin - Domowy Kościół (DK) jest małżeńsko – rodzinnym ruchem osób świeckich w Kościele, działającym w ramach Ruchu Światło–Życie. Dlatego wspólnoty Domowego Kościoła nazywane są także Oazą Rodzin. Założycielem jest Sługa Ks. Franciszek Blachnicki. Jednakże w DK mogą być małżeństwa, które wcześniej nie miały okazji spotkać się z Ruchem Światło-Życie.

Do DK należą małżeństwa sakramentalne, które wspólnie(mąż i żona) angażują się w proponowaną im formację. Ruch ten może stanowić pomoc do osiągnięcia świętości w jedności ze współmałżonkiem. Służy on również wsparciem w budowaniu prawdziwej jedności małżeńskiej, która stwarza najlepsze warunki do dobrego rozwoju dzieci w duchu chrześcijańskim. W ruchu tym małżeństwa łączą się w kręgi(4–7 małżeństw), aby sobie wzajemnie pomagać w dążeniu do budowania w swoich rodzinach domowego Kościoła. Małżeństwa gromadzą się w imię Chrystusa, wspólnie Go odnajdują i starają się przy Nim trwać w swoim codziennym życiu. Spotkanie kręgu odbywa się raz w miesiącu w mieszkaniach poszczególnych rodzin w czasie dogodnym dla wszystkich. Za krąg odpowiada jedno małżeństwo, zwane parą animatorską. Jest ona wybierana na jeden rok. W prawidłowym funkcjonowaniu kręgu niezbędna jest pomoc księdza moderatora, duchowego opiekuna. Więcej informacji zainteresowani mogą znaleźć na internetowej stronie Domowego Kościoła: www.dk.oaza.pl