loading...

Aktualności

Środa 23 lipca 2017
Zamknij wpis

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE I INTENCJE MSZALNE 6 STYCZNIA 2021 OBJAWIENIE PAŃSKIE – TRZECH KRÓLI

Z racji pandemii wizyta kolędowa z błogosławieństwem domu i rodziny będzie w tym roku na sposób „odwrotny”Od 6 stycznia -  chcemy serdecznie zapraszać do naszej świątyni poszczególnymi ulicami - każdego dnia innych parafian (przynajmniej, aby był jeden przedstawiciel każdego domu, rodziny z danej ulicy). „Modlitwa kolędowa” odbędzie się podczas wieczornej Mszy św. o g. 17.30 i poprzedzona będzie Różańcem, okazją do spowiedzi i adoracją Najświętszego Sakramentu w intencji mieszkańców i rodzin danej ulicy. Kto by nie mógł być na wieczornej Eucharystii, to może przyjść w tym dniu na poranną Mszę św. o g. 9.00. W niedziele „modlitwa kolędowa” będzie podczas każdej Mszy św.

Podczas tej wizyty w naszej świątyni będziemy wspólnie modlić się w intencjach rodzin przez wstawiennictwo św. Józefa i św. Piotra Apostoła – patrona naszej parafii i miasta. Zaśpiewamy kolędy, wspomnimy Zmarłych z rodzin, poświęcimy wodę, którą otrzymamy w małych buteleczkach, kadzidło do zapalenia w domach i kredę dla oznaczenia naszych mieszkań, oraz otrzymamy specjalny obrazek kolędowy z modlitwą błogosławieństwa rodziny, którą odmówimy w naszych domach. Kto by chciał w danym dniu indywidualną kolędę 
w swoim domu
, to będzie ona na uprzednie umówione zaproszenie. Zgłoszenia drogą e-mailową lub w zakrystii po Mszy św. Szczegółowy plan „modlitwy kolędowej” na poszczególne dni znajdziemy na tablicy  ogłoszeń w przedsionku świątyni, lub na stronie internetowej  parafii. 

06.01. środa

9.00

Spokojna, Boh. Warszawy, Poprzeczna, Plażowa, Mieszka I

10.30

Aleja Róż, Wesoła, Wczasowa, Cicha

12.00

Myśliwska, Sportowa, Bałtycka, Nowomyśliwska  

17.30

Dąbrówki, Orla, Usługowa, Garażowa, Miernicza

07.01. czwartek

17.30

Polna

08.01. piątek

17.30

Gryfa Pomorskiego

09.01. sobota

17.30

A. Mickiewicza, Rybacka, M. Kopernika

10.01. niedziela

9.00

M. Skłodowskiej-Curie 14, 39

10.30

M. Skłodowskiej-Curie 41, 43

12.00

M. Skłodowskiej-Curie bez 14, 39, 41, 43

17.30

Nadleśnictwo, Wolińska, Niepodległości, Działki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W środę 6 stycznia uroczystość Objawienia Pańskiego – Trzech Króli liturgie mszalne będą jak w niedzielę, tj. o godz. 9.00, 10.30, 12.00 i 17.30. Zostaną poświęcone pierścionki zaręczynowe, woda, kadzidło oraz kreda, którą naznaczymy nasze mieszkania z prośbą: Niech Chrystus błogosławi to mieszkanie, wyrażone łacińskim skrótem „C+M+B+2021” – Christus Mansionem Benedicat. Według innej tradycji są to też inicjały imion mędrców, królów, którzy przybyli do Jezusa: Kacpra, Melchiora i Baltazara. Niech to znaczy, że w tych mieszkaniach, domostwach mieszkają gościnni chrześcijanie.

piątek 8 stycznia odwiedzimy chorych międzyzdrojan z posługa sakramentalną.

W przyszłą niedzielę 10 stycznia, która w liturgii będzie NIEDZIELĄ CHRZTU PAŃSKIEGO odnowimy nasze przyrzeczenia chrzcielne. 

Bóg zapłać za wspólną modlitwę i wszelkie wsparcie, szczególnie za ofiary kolędowe, które chcemy przeznaczyć na utrzymanie naszej świątyni (opłaty związane z jej ogrzewaniem oraz na kolejne etapy przygotowania dokumentacji przeciwpożarowej obiektu i jego konserwacji). W Nowym Roku Pańskim 2021 –  NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS! Na wieki wieków. Amen. Pokój  Pański niech będzie z Wami  wszystkimi! Wszystkim: SZCZĘŚĆ BOŻE!         

 

ks. dr Marian Jan Wittlieb, proboszcz      

 

INTENCJE MSZALNE

 

ŚRODA 6 stycznia 2021 – OBJAWIENIE PAŃSKIE - TRZECH KRÓLI – ROZPOCZĘCIE MODLITWY KOLĘDOWEJ O BŁOG. RODZIN

09.00 +Henryk i Dariusz Skrzypczak oraz „Modlitwa kolędowa” w int. Rodzin i Parafian z ulic: Spokojna, Boh. Warszawy, Poprzeczna, Plażowa, Mieszka I

 

10.30 ++Czesław, Jadwiga Gilczewscy; +Edward Bielicki oraz „Modlitwa kolędowa” w int. Rodzin i Parafian z ulic: Aleja Róż, Wesoła, Wczasowa, Cicha

 

12.00 w int. ks.Tomasza z ok. urodzin o potrzebne łaski (ŻR) oraz „Modlitwa kolędowa” w int. Rodzin z ulic: Myśliwska, Sportowa, Bałtycka, Nowomyśliwska    

 

17.30  +Jadwiga Hołyńska (3/12) oraz „Modlitwa kolędowa” w int. Rodzin i Parafian z ulic: Dąbrówki, Orla, Usługowa, Garażowa, Miernicza
 

I CZWARTEK 7 stycznia 2021 

09.00 +Adolf Wilczyński (int. od rodziny)

17.30 +Aleksandra (26 r.) oraz „Modlitwa kolędowa” w int. Rodzin z ulicy Polnej.

 

PIĄTEK 8 stycznia 2021 ODWIEDZINY CHORYCH MIĘDZYZDROJAN

09.00 +Adolf Wilczyński (int. od sąsiadów)       

17.30 +Barbara Jadwiga Nowaczyk (6/12) oraz „Modlitwa kolędowa” w int. Rodzin i Parafian z ulicy Gryfa Pomorskiego.

 

SOBOTA 9 stycznia 2021

09.00 +Janina Jaroszek (7/12)

17.30 +Stanisław Kazimierz Wochna (5/12) oraz „Modlitwa kolędowa” w int. Rodzin i Parafian z ulic: A. Mickiewicza, Rybacka, M. Kopernika.

 

NIEDZIELA 10 stycznia 2021 CHRZEST PAŃSKI 

ODNOWIENIE PRZYRZECZEŃ CHRZCIELNYCH

09.00 ++Władysława (34 r.), Jan, Henryk Łukomscy oraz „Modlitwa kolędowa” w int. Rodzin i Parafian z ulicy M. Skłodowskiej-Curie 14, 39.

 

10.30 w int. Joanny z prośbą o zdrowie, potrzebne łaski i Bożą opiekę na dalsze lata życia oraz „Modlitwa kolędowa” w int. Rodzin i Parafian z ulicy M. Skłodowskiej-Curie 41, 43. 

 

12.00 +o. Maciej Ziemba (niedawno zmarły dominikanin) oraz „Modlitwa kolędowa” w int. Rodzin i Parafian z ulicy M. Skłodowskiej-Curie bez 14, 39, 41, 43

 

17.30 w int. Marianny Wardach z ok. 96 urodzin oraz „Modlitwa kolędowa” w int. Rodzin i Parafian z ulic: Nadleśnictwo, Wolińska, Niepodległości, Działki

 

 

Modlitwa o błogosławieństwo dla rodziny i domu w Roku Pańskim 2021

 

Przed rozpoczęciem modlitwy w domu przygotowuje się krzyż, świece, Pismo Święte oraz wodę świeconą, które należy położyć na stole nakrytym białym obrusem. Można wspólnie zaśpiewać kolędę. Następnie wyznaczona osoba (np. ojciec rodziny) rozpoczyna modlitwę słowami:

 

Prowadzący: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Wszyscy: Amen

Następnie należy uroczyście zapalić świece. Po zapaleniu wypowiada się słowa:

P: Światło Chrystusa. W: Bogu niech będą dzięki.

 

Następuje śpiew kolędy. Po odśpiewaniu kolędy należy odczytać słowa z Księgi Liczb.

 

Komentarz do czytania:

Bóg przez swoje błogosławieństwo nie tylko dobrze nam życzy i chce naszego szczęścia, ale przede wszystkim działa, umacniając nasze życie swoją łaską. Otwórzmy nasze serca na Słowo Boże, które niesie błogosławieństwo i prowadzi nas do świętości.

 

Czytanie z Księgi Liczb: Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem. Oto słowo Boże.

 

Następuje Modlitwa Powszechna.     

P: Przedstawmy Dobremu Bogu nasze wspólne prośby i błagania.

 

- Dzieciątko Jezus, błogosław naszej rodzinie, aby trwała w miłości, jedności i pokoju. W: Błogosław nam Jezu.

 

- Dzieciątko Jezus, błogosław naszym dzieciom, obdarzaj je mądrością, żeby ich życiowe wybory były zgodne z Twoją Świętą wolą. Błogosław nam Jezu.

- Dzieciątko Jezus, błogosław nasz dom, aby czuwali nad nami Twoi święci Aniołowie i strzegli nas na wszystkich naszych drogach. Błogosław nam Jezu.

 

- Dzieciątko Jezus, błogosław i uzdrawiaj wszystkich chorych, dodawaj im siły i cierpliwości w znoszeniu cierpienia. Błogosław nam Jezu.

 

- Dzieciątko Jezus, błogosław wszystkim samotnym i bezdomnym, aby znaleźli pomoc i schronienie w Twoim sercu i w sercach swoich braci. Błogosław nam Jezu.

 

- Dzieciątko Jezus, błogosław wszystkim, którzy noszą w sobie ból po stracie bliskich. Niech w Twoim kochającym sercu odnajdą pocieszenie i wiarę, że życie w Tobie zmienia się, ale nigdy się nie kończy. Błogosław nam Jezu.

 

- Dzieciątko Jezus, błogosław rodzinom zagrożonym rozpadem. Pokaż im ścieżki pojednania i spraw, żeby na nowo odnaleźli zagubioną miłość i pokój serca. Błogosław nam Jezu.

 

- Dzieciątko Jezus, błogosław nam na każdy dzień 2021 roku, aby Bóg rodził się w nas przez Eucharystię i otwartość na drugiego człowieka. Błogosław nam Jezu.

 

P: Módlmy się, jak nas nauczył nasz Pan, Jezus Chrystus. W: Ojcze nasz…

 

P: Módlmy się. Wszechmogący Wieczny Boże, prosimy Cię ześlij na naszą Rodzinę i nasz dom swoją łaskę, aby w nich trwały: zdrowie ciała i czystość serca, wzajemna miłość i dobroć oraz wierność w wypełnianiu Twoich przykazań; aby zawsze składano Ci tu dzięki. A błogosławieństwo Twoje niech pozostanie nad naszą Rodziną, domem i wszystkimi, którzy tutaj mieszkają oraz przybywają. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

Modlitwa za zmarłych z rodziny. Można wymienić imiona zmarłych. Odmówić dziesiątek różańca.

 

W: Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie. A światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

 

P: Oddajmy się teraz wszyscy pod opiekę Matki Bożej.

 

W: Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko…

Na zakończenie:

P: Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.

 

Teraz wszyscy czynią na sobie znak krzyża wodą święconą. Rodzice mogą pobłogosławić indywidualnie swoje dzieci, a dzieci rodziców (czyniąc znak krzyża na czole). Następnie wodą święconą pokropić dom, a na drzwiach zapisać kredą: C + M + B + 2021 (łac. Christus Mansionem Benedicat – Niech Chrystus błogosławi temu domowi).

 

Po nabożeństwie można wspólnie zaśpiewać kolędy i pastorałki.

 

OBRAZEK KOLĘDOWY 2020

 

Nad poziomy morza 

Święty Piotr się wznosi.

W budynku kościoła   

o Komunię prosi.

 

Z okazji wizyty kolędowej 

błogosławią duszpasterze 

z Królewskiego Wzniesienia 

w Międzyzdrojach

 

Modlitwa błogosławieństwa domu i rodziny

 

O święty Józefie, 

okaż się ojcem także i nam, 

i prowadź nas na drodze życia.

Wyjednaj nam łaskę, 

miłosierdzie i odwagę, 

i broń nas od wszelkiego zła.

 

Boże, nasz Ojcze, nawiedź ten dom i oddal 

od niego wszelkie zasadzki; 
niech w nim przebywają Twoi święci Aniołowie 
i strzegą nas w pokoju, 
niech w rodzinie wzrasta wiara, nadzieja i miłość 
w Tobie pokładana, 
a Twoje błogosławieństwo niech nam zawsze towarzyszy 

+ w Imię Ojca, i Syna i Ducha Świętego. Amen.

 

Błogosławieństwo kredy, kadzidła i wody

 

Boże, jedyna i wieczna Światłości, Ty przyprowadziłeś Mędrców do swojego Syna i objawiłeś im Jego jako Króla nad królami, a oni uwierzyli w Niego, oddali Mu pokłon i złożyli dary.

Pobłogosław  tę kredę dla oznaczenia drzwi naszych mieszkań, w których przyjęliśmy światło Twojego objawienia. Spraw, abyśmy stawali się coraz bardziej widocznym światłem dla ludzi, którzy Ciebie szukają.

Pobłogosław  te wodę, którą będziemy pokropieni na znak naszego Chrztu św. i którą poświęcimy naszego domy.

Pobłogosław  to kadzidło, aby jego wonny dym wznosił się wraz z naszymi modłami przed Twoje oblicze. Spraw, niech nasze domy (napełnione dzisiaj wonią kadzidła) będą miejscem codziennej modlitwy w jedności z Twoim Synem, który zamieszkał między nami, aby objawiać nam Ciebie. Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

 

 

Modlitwa o błogosławieństwo w życiu rodzinnym

 

Boże dobry i miłosierny, polecamy Twojej opiece nasz dom, rodzinę i wszystko, co posiadamy. Błogosław nam, strzeż od złego, chroń w niebezpieczeństwie, zachowaj od nieszczęścia i umacniaj naszą wiarę. W smutku i cierpieniu daj ufną nadzieję. Spraw, abyśmy zawsze byli złączeni z Tobą przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

x.TT