dodano: 2020-11-21 14:13:08 edycja: 2020-11-21 21:57:45 autor: 45 odsłon: 379

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE I INTENCJE MSZALNE UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA 22 listopada 2020

Dzisiejsza Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata kończy obecny rok liturgiczny. W tym ostatnim tygodniu Wypominki za zmarłychbędą czytane jeszcze od poniedziałku do piątku 27 listopada o godzinie 16.45, dopełnione adoracją Najświętszego Sakramentu i modlitwą różańcową  z następującą po niej Mszą świętą.

W piątek 27 listopada poranna Msza św. żałobna o godz. 9.00 w intencji zmarłych osób, które już nie mają żyjących krewnych, a tworzyli z nami ziemską wspólnotę parafialną.

Za tydzień w niedzielę 29 listopada wejdziemy w okres Adwentu - radosnego czasu przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia. Zostaną poświęcone w tym dniu opłatki i świece na stół wigilijny. 

Wystawiony będzie też kosz jałmużniczy, do którego można składać dary, które przekażemy dla uboższych Międzyzdrojan.  

Są jeszcze wolne intencje mszalne na najbliższy czas. 

Bóg zapłać za wspólną modlitwę i wsparcie.

Wszystkim naszym Parafianom, Gościom obecnym teraz w świątyni, oraz Osobom, które uczestniczą w liturgii  przez  media: SZCZĘŚĆ BOŻE!

 

ks. dr Marian Jan Wittlieb, proboszcz          

 

Intencje Mszy Świętych

XXXIV  NIEDZIELA  ZWYKŁA  22   listopada 2020 UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA

09.00   +Barbara Nowaczyk (wspomnienie z ok. 75 ur.)

10.30  ZA PARAFIAN/ za Scholę Confido, organistów, kantorów z ok. wspom. św. Cecylii – patronki muzyki

12.00  +Janina Teresa Monkiewicz (1 m. p.p.) 

17.30  w int. Romany z ok. imienin o Boże błog.

 

PONIEDZIAŁEK 23 listopada 2020 

09.00 +Krystyna

17.30 +Jerzy Stanisław Świątnicki (3/12)

  
 

WTOREK 24 listopada 2020 

09.00  ++Zbigniew, Elżbieta, Bronisława, Józef, Janusz, Zofia, Joanna, Urszula        

17.30  +Florian Szuliński (3 r.)

 

 

ŚRODA 25 listopada 2020

09.00   +Waldemar Mikołajczyk (8/12) 

17.30   +Henryk i zmarli z rodziny


 

CZWARTEK 26 listopada 2020   

09.00   +Henryk Pera i zmarli z rodziny 

17.30   +Cezary Iwaniak i za dusze w czyśćcu cierpiące

                         

 

PIĄTEK 27 listopada 2020

09.00 w intencji zmarłych Kapłanów z naszej Parafii i Archidiecezji oraz osób, które już nie mają żyjących krewnych, a tworzyli z nami ziemską wspólnotę parafialną

17.30   + Zofia Górecka (3/12)

 

SOBOTA  28  listopada 2020 
09.00 
 dziękcz. z prośbą o dalszą opiekę dla Barbary i Wiesława

17.30 dziękczynna w int. Małgorzaty i Grzegorza z ok. 8 rocz. małżeństwa z prośbą o potrzebne łaski 

 

I  NIEDZIELA  ADWENTU  29   listopada 2020 POŚWIĘCENIE OPŁATKÓW WIGILIJNYCH

09.00 +Jerzy Szyszkowski (15 r.) i zmarli rodzice z obojga stron

10.30  +Marta Burakowska (12/12 – 1 r. – zdj. zew. żałoby)

12.00  +Janina Jaroszek (6/12) 

17.30 +Stanisława Domżalska (6/12)

 

 

Liturgia 22. 11 .2020

W:  Chrystus Wodzem

(Akt pokutny: Święty Boże, Święty mocny)

O: Cóż Ci Jezu damy 

K: Pan Jezus już się zbliża

D:  Akt poświecenia Najśw. Sercu Jezusa Chrystusa Króla

Z    Króluj nam Chryste  

 

 

Akt Poświęcenia Parafii i Rodzin Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej oraz całego Narodu Polskiego Najświętszemu Sercu Jezusa Chrystusa Króla 

K. O Jezu Najsłodszy, Odkupicielu Rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas, korzących się u stóp Twego ołtarza. 

W. Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy. 

K. Oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie Najświętszemu Sercu Twemu, aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Tobą i ponownie przyjąć Ciebie jako Króla całego świata, jako naszego Króla. Wielu nie zna Ciebie wcale, wielu odwróciło się od Ciebie, wzgardziwszy przykazaniami Twymi. Zlituj się nad jednymi i drugimi, o Jezu Najłaskawszy, i pociągnij wszystkich do Królewskiego, Świętego Serca Swego. 

Popatrz, o Jezu Dobry i Miłosierny, na wszystkie rodziny naszej Archidiecezji, na nasze wspólnoty parafialne, a także na cały nasz Naród. Poświęcamy dzisiaj Twojemu Sercu każdą wspólnotę rodzinną w naszej Wspólnocie Wiary. Znasz, o Jezu, wiarę rodzin naszych. Spraw, by moc Chrztu Świętego i łaska sakramentalnego bierzmowania, sycone częstą Komunią Świętą, przynosiły w naszym Życiu błogosławione owoce wiary, odważnie wyznawanej przez rodziców i przez wielu z młodego pokolenia. Spraw, by Twoja Eucharystyczna Obecność pośród nas, którą wciąż na nowo rozpoznajemy naszą Wiarą, pozostała dla nas ożywczym źródłem Miłości i Nadziei. 

Chryste - Królu! Tobie poświęcamy wszystkie rodziny przeżywające kryzysy i zagro-żone rozpadem małżeństwa. Niech z Twojego Serca, przebitego za nasze grzechy, potrafią zaczerpnąć nową siłę do wytrwania w wierności łasce sakramentalnego małżeństwa. Tobie poświęcamy wszystkich małżonków złączonych sakramentalnym węzłem, którzy wzgardzili Twoją Bożą Miłością, umacniającą ich małżeńską miłość. Niech zdroje krwi i wody, wylewające się z Twojego przebitego Serca, staną się także dla nich nową szansą na przebaczenie i powrót do pełnej jedności z Twoim Kościołem. Przebacz naszemu Narodowi grzechy zabójstwa nienarodzonych i daj nam na nowo łaskę radosnego przyjęcia każdego nowego Życia. 

Chryste - Królu! Tobie poświęcamy wszystkich nauczycieli i wychowawców, aby nauczyli młode pokolenie polskiego Narodu słuchać Twojej królewskiej woli. Poświęcamy Tobie wszystkich wypełniających różnorakie urzędy społeczne, samorządowe i państwowe, w szczególności władze naszego Państwa, Parlament i Rząd, aby - uznając Twoją królewską wolę - w każdym swoim działaniu szukali prawdziwego dobra Polskiego Narodu. 

Królem bądź nam, o Panie, nie tylko wiernym, którzy nigdy nie odwrócili się od Ciebie, ale i synom marnotrawnym, którzy Cię opuścili. 

W. Spraw, aby do domu rodzicielskiego wrócili co prędzej i nie zginęli z nędzy i głodu. 

K. Króluj tym, których albo błędne mniemania uwiodły, albo niezgoda oddziela, przywiedź ich do przystani prawdy i jedności wiary, aby rychło nastała jedna owczarnia i jeden Pasterz. Użycz Kościołowi Twemu bezpiecznej wolności. Narodowi Polskiemu i wszystkim Narodom dzisiejszej Europy i świata, użycz spokoju i ładu. Spraw, aby ze wszystkiej ziemi, od końca do końca, jeden brzmiał głos: 

W. Chwała bądź Bożemu Sercu, przez które stało się nam zbawienie. Jemu cześć i chwała na wieki. Amen. 

 

 

Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana 

Nieśmiertelny Królu Wieków, Panie Jezu Chryste, nasz Boże i Zbawicielu! Oto my, Polacy, stajemy przed Tobą [wraz ze swymi władzami duchownymi i świeckimi], by uznać Twoje Panowanie, poddać się Twemu Prawu, zawierzyć i poświęcić Tobie naszą Ojczyznę i cały Naród. 

Wyznajemy wobec nieba i ziemi, że Twego królowania nam potrzeba. Wyznajemy, że Ty jeden masz do nas święte i nigdy niewygasłe prawa. Dlatego z pokorą chyląc swe czoła przed Tobą, Królem Wszechświata, uznajemy Twe Panowanie nad Polską i całym naszym Narodem, żyjącym w Ojczyźnie i w świecie. 

Pragnąc uwielbić majestat Twej potęgi i chwały, z wielką wiarą i miłością wołamy: Króluj nam Chryste! 

- W naszych sercach – Króluj nam Chryste! 

- W naszych rodzinach – Króluj nam Chryste! 

- W naszych parafiach – Króluj nam Chryste! 

- W naszych szkołach i uczelniach – Króluj nam Chryste! 

- W środkach społecznej komunikacji – Króluj nam Chryste! 

- W naszych urzędach, miejscach pracy, służby i odpoczynku – Króluj nam Chryste! 

- W naszych miastach i wioskach – Króluj nam Chryste! 

- W całym Narodzie i Państwie Polskim – Króluj nam Chryste! 

 

Błogosławimy Cię i dziękujemy Ci Panie Jezu Chryste: 

- Za niezgłębioną Miłość Twojego Najświętszego Serca – Chryste nasz Królu, dziękujemy! 

- Za łaskę chrztu świętego i przymierze z naszym Narodem zawarte przed wiekami – Chryste nasz Królu, dziękujemy! 

- Za macierzyńską i królewską obecność Maryi w naszych dziejach – Chryste nasz Królu, dziękujemy! 

- Za Twoje wielkie Miłosierdzie okazywane nam stale – Chryste nasz Królu, dziękujemy! 

- Za Twą wierność mimo naszych zdrad i słabości – Chryste nasz Królu, dziękujemy! 

 

Świadomi naszych win i zniewag zadanych Twemu Sercu przepraszamy za wszelkie nasze grzechy, a zwłaszcza za odwracanie się od wiary świętej, za brak miłości względem Ciebie i bliźnich. Przepraszamy Cię za narodowe grzechy społeczne, za wszelkie wady, nałogi i zniewolenia. Wyrzekamy się złego ducha i wszystkich jego spraw. 

Pokornie poddajemy się Twemu Panowaniu i Twemu Prawu. Zobowiązujemy się porządkować całe nasze życie osobiste, rodzinne i narodowe według Twego prawa: 

- Przyrzekamy bronić Twej świętej czci, głosić Twą królewską chwałę – Chryste nasz Królu, przyrzekamy! 

- Przyrzekamy pełnić Twoją wolę i strzec prawości naszych sumień – Chryste nasz Królu, przyrzekamy! 

- Przyrzekamy troszczyć się o świętość naszych rodzin i chrześcijańskie wychowanie dzieci – Chryste nasz Królu, przyrzekamy! 

- Przyrzekamy budować Twoje królestwo i bronić go w naszym narodzie – Chryste nasz Królu, przyrzekamy! 

- Przyrzekamy czynnie angażować się w życie Kościoła i strzec jego praw – Chryste nasz Królu, przyrzekamy! 

 

Jedyny Władco państw, narodów i całego stworzenia, Królu królów i Panie panujących! Zawierzamy Ci Państwo Polskie i rządzących Polską. Spraw, aby wszystkie podmioty władzy sprawowały rządy sprawiedliwie i stanowiły prawa zgodne z Prawami Twoimi. 

Chryste Królu, z ufnością zawierzamy Twemu Miłosierdziu wszystko, co Polskę stanowi, a zwłaszcza tych członków Narodu, którzy nie podążają Twymi drogami. Obdarz ich swą łaską, oświeć mocą Ducha Świętego i wszystkich nas doprowadź do wiecznej jedności z Ojcem. 

W imię miłości bratniej zawierzamy Tobie wszystkie narody świata, a zwłaszcza te, które stały się sprawcami naszego polskiego krzyża. Spraw, by rozpoznały w Tobie swego prawowitego Pana i Króla i wykorzystały czas dany im przez Ojca na dobrowolne poddanie się Twojemu panowaniu. 

Panie Jezu Chryste, Królu naszych serc, racz uczynić serca nasze na wzór Najświętszego Serca Twego. 

Niech Twój Święty Duch zstąpi i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Niech wspiera nas w realizacji zobowiązań płynących z tego narodowego aktu, chroni od zła i dokonuje naszego uświęcenia. 

W Niepokalanym Sercu Maryi składamy nasze postanowienia i zobowiązania. Matczynej opiece Królowej Polski i wstawiennictwu świętych Patronów naszej Ojczyzny wszyscy się powierzamy. 

Króluj nam Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie, króluj w każdym narodzie – na większą chwałę Przenajświętszej Trójcy i dla zbawienia ludzi. Spraw, aby naszą Ojczyznę i świat cały objęło Twe Królestwo: królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju. 

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

 

x.TT


21 listopada 2020r. 21 listopada 2020r. 45 379