dodano: 2017-11-30 12:44:32 edycja: 2017-12-08 09:15:31 autor: 1 odsłon: 1285

Rada Duszpasterska

RADA DUSZPASTERSKA MIĘDZYZDROJÓW

Parafialna Rada Duszpasterska w nowym kształcie została zawiązana w 50 roku istnienia Parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem Świętego Piotra Apostoła w Międzyzdrojach.

Tworzą ją przedstawiciele grup zawodowych i społecznych, powołani z urzędu i z wyboru, wskazani przez szersze kręgi parafian. Kandydatów na uczestników Rady wskazują proboszczowi
przede wszystkim wierni parafii.

Parafialna Rada Duszpasterska - chociaż nie jest ciałem zarządzającym parafią - jest reprezentatywnym gronem wiernych pracującym w ścisłej współpracy z duchownymi. Konsultuje wszystkie działania z proboszczem parafii, w celu wprowadzenia i umocnienia misji Chrystusa i Jego Kościoła w warunkach naszej parafii. Rada jest społecznym ciałem doradczym proboszcza.

Sesje Rady odbywają się pod przewodnictwem proboszcza nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku. Kadencja Rady Duszpasterskiej trwa 5 lat.

Rada wspomaga i realizuje określone inicjatywy Kościoła na forum miejscowej parafii. Podejmuje współpracę z innymi parafiami i organizacjami. Współpracuje z instytucjami i osobami zajmującymi się kulturą, dobroczynnością itp. oraz z każdym, kto ma na względzie dobro parafii i Kościoła w Międzyzdrojach.


30 listopada 2017r. 08 grudnia 2017r. 1 1285