loading...

Aktualności

Środa 23 lipca 2017
Zamknij wpis

WPROWADZENIE NOWEGO PROBOSZCZA W MIĘDZYZDROJACH

Liturgiczne wprowadzenie nowo mianowanego proboszcza ks. dr. Mariusza Cywki dokonało się podczas niedzielnej Mszy świętej 18 kwietnia br. w obecności licznie zgromadzonych parafian i gości.

Przed drzwiami świątyni, pod figurą patrona miasta i parafii św. Piotra Apostoła przywitał ks. Mariusza Międzyzdrojski Burmistrz Mateusz Bobek wraz z Przewodniczącym Rady Miasta Janem Węglorzem. 

          Następnie przedstawiciel parafii Grzegorz Reds wręczył nominatowi klucze do drzwi świątyni, po czym wszyscy procesyjnie weszli na wspólną modlitwę. W imieniu Księdza Arcybiskupa do wspólnoty parafialnej wprowadził go dziekan dekanatu Świnoujście ks. kan. Piotr Superlak, który odczytał dekret nominacyjny i życzył: Nowy proboszcz będzie wam głosił słowo Boże, wśród was będzie sprawował Eucharystię, słuchał waszych spowiedzi, błogosławił małżeństwa, chrzcił wasze dzieci, będzie odwiedzał chorych i wraz z wami będzie się modlił, gdy będziecie żegnać swoich bliskich zmarłych; pod jego przewodnictwem będziecie pogłębiać i umacniać wspólnotę parafialną. Przyjmijcie go otwartym sercem”. Liturgii przewodniczył już nowo mianowany proboszcz, który dziękował Opatrzności Bożej za nową posługę i prosił o modlitwę w jego intencji oraz „żebyśmy wspólnie razem budowali ten dom wspólnoty parafialnej, zarówno ten w wymiarze ziemskim, materialnym jak i duchowym”.

      Ks. Mariusz złożył wyznanie wiary i przysięgę wierności trzymając dłoń na ewangeliarzu: obejmując urząd proboszcza, przyrzekam, że zarówno w słowach, jak w postępowaniu będę zawsze zachowywał jedność z Kościołem katolickim. Z największą starannością i wiernością będę wypełniał obowiązki, które zostały mi powierzone wobec Kościoła tak powszechnego, jak i partykularnego, w którym do mojego posługiwania, wypełnianego zgodnie z przepisami prawa, zostałem powołany. W spełnianiu zadania, powierzonego mi w imieniu Kościoła, będę zachowywał nienaruszony depozyt wiary, będę go wiernie przekazywał i objaśniał oraz będę odrzucał wszelkie doktryny jemu przeciwne. Będę zachowywał i umacniał dyscyplinę wspólną dla całego Kościoła i będę troszczył się o przestrzeganie praw kościelnych, w szczególności tych, które zawiera Kodeks Prawa Kanonicznego. Będę zachowywał z chrześcijańskim posłuszeństwem to, co ogłaszają Pasterze jako autentyczni nauczyciele i stróże wiary, oraz postanawiają jako rządcy Kościoła. Biskupom diecezjalnym będę wiernie służył pomocą, aby działalność apostolska, która ma być wypełniana w imieniu i z polecenia Kościoła, była urzeczywistniana w jedności z tymże Kościołem. Tak mi dopomóż Bóg i ta święta Ewangelia, której dotykam moimi rękami”.

             W procesji z darami dzieci przygotowujące się do przyjęcia I Komunii Świętej przyniosły w darach kolejne klucze dla nowego księdza proboszcza: klucz do tabernakulum i czekoladowy klucz św. Piotra Apostoła - jako kopia klucza z relikwiarza.

             Pod koniec Eucharystii ks. dr Mariusz Tadeusz Cywka przedstawił kilka istotnych wydarzeń ze swojego życia: „Pochodzę z Radomia, mam 58 lat. W latach młodości studiowałem w Warszawie.  Po krótkiej pracy duszpasterskiej, zostałem posłany na studia filozoficzno-teologiczne na Uniwersytet Jezuicki Centre Sèvres w Paryżu. Tam pełniłem także posługę kapelana szpitala i więzienia oraz pracowałem w Szpitalu w XVI dzielnicy w Paryżu. Następnym krokiem był wyjazd na studia językowe do Monachium. Późniejsze lata to już posługa kapelańska w więzieniach północnych Niemiec. Stamtąd skierowany zostałem przez przełożonych do Kurii Generalnej w Rzymie i do Stolicy Apostolskiej, gdzie zasiadałem w Cappella Papale podczas pontyfikatu św. Jana Pawła II.

           Po pobycie na ziemi włoskiej, zostałem skierowany do Krakowa, gdzie pełniłem funkcje Rektora Zakonnego Seminarium Duchownego. Zbudowałem tam kościół i ośrodek leczniczy dla dzieci z porażeniem oraz byłem wykładowcą na ówczesnej Papieskiej Akademii Teologicznej. Następnie drogi powołania poprowadziły mnie przez pobyt w Sandomierzu do Szczecina, gdzie obecnie pełnię posługę w archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej. Byłem administratorem parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Krępsku, gdzie utworzyłem Sanktuarium Maryjne słynące cudami i łaskami. Jestem Duszpasterzem Środowisk Twórczych oraz nauczycielem katechetą w szczecińskim TME. Po wielu szkoleniach zostałem mianowany delegatem ds. instalacji elektroenergetycznych i ochrony przeciwpożarowej kościołów w archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej. Po nagłej śmierci ks. prałata dr. Mariana Jana Wittlieba, od 15 kwietnia decyzją ks. abp. Andrzeja Dzięgi – zostałem mianowany proboszczem w Perle Bałtyku jaką są Międzyzdroje”. 

        Po zakończeniu uroczystej liturgii, przedstawiciele grup parafialnych w imieniu parafian złożyli życzenia ks. Mariuszowi i zapewnili o swojej modlitwie i wsparciu.

Nowy proboszcz zapowiedział, że będzie zrobiony nowy podjazd do kościoła dla osób z niepełnosprawnością, aby każdy mógł mieć swobodny dostęp do świątyni, która też będzie poddana renowacji i zabezpieczeniu konserwatorskiemu. Obecnie trwa remont pomieszczeń zabytkowej plebani, dawnej „pastorówki”.

 

arch. parafii