loading...

Aktualności

Środa 23 lipca 2017
Zamknij wpis

Zmarł dawny proboszcz naszej parafii śp. ks. kan. Henryk Przestacki

Z żalem, ale i z nadzieją wypływającą z wiary w zmartwychwstanie naszego Pana Jezusa Chrystusa informujemy, że 11 stycznia 2018 r., w wieku 80 lat życia i 56 lat kapłaństwa, zmarł Ksiądz Kanonik Henryk Przestacki, dawny proboszcz parafii pw. św. Piotra Apostoła w Miedzyzdrojach (w latach 1994-1998).

56 lat wiernej służby śp. ks. Kan. Henryka Przestackiego.

    Niedawno wkroczyliśmy w nowy 2018 rok. Każdy przełom czasów przypomina nam o przemijalności ludzkiego życia i o zbliżaniu się do granicy dzielącej nas pomiędzy doczesnością a wiecznością. Nieustannie więc ten wieczny cel staje się zadaniem do godnego wypełnienia czasu ziemskiego pielgrzymowania, zwłaszcza jeśli jest on naznaczony służbą kapłańską, tak wyraziście podkreślającą wartości eschatologiczne. Ten piękny aspekt służby dostrzegamy niezwykle mocno w powołaniu do Domu Pana 11 stycznia 2018 roku ks. Kan Henryka Przestackiego w 80 roku życia i po 56 latach oddanej Bogu i wiernym pracy kapłańskiej.

    Śp. Ks. Kan Henryk Przestacki urodził się 16 czerwca 1937 r. w Woli Książęcej w powiecie jarocińskim w obecnym województwie wielkopolskim, w diecezji kaliskiej. Jego rodzeństwo to 5 sióstr oraz brat. Po maturze w 1955 r. idąc za głosem powołania, ale także apeli płynących z terenu zachodniej Polski, gdzie brakowało kapłanów, wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Gorzowie. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk Sługi Bożego ks. bp. Wilhelma Pluty 14 maja 1961 r. Jako wikariusz pracował w parafiach: w latach 1961-1965 - św. Jadwigi w Zielonej Górze, 1965-1967 - św. Jakuba Apostoła w Ośnie Lubuskim, 1967-1974 - św. Rodziny w Szczecinie. Urząd proboszcza objął w parafii pw. św. Trójcy w Kołbaskowie (1974-77), a następnie został mianowany proboszczem w parafii św. Kazimierza w Szczecinie, gdzie przyszło mu pracować najdłużej gdyż od 1977 aż  do 1994 roku. Warto w tym miejscu przypomnieć, że to właśnie w tych latach ks. kanonik Henryk podjął się bardzo odpowiedzialnej troski o wzrost powołań kapłańskich, gdyż z woli ówczesnego Pasterza Diecezji ks. bp. Kazimierza Majdańskiego tak dostosował pomieszczenia Domu Parafialnego, że przez pewien czas mogli tutaj swoją formację podjąć diakoni naszego seminarium a ks. kan. H. Przestacki pełnił wowczas funkcję wicerektora, opiekując się na miejscu alumnami. Zmienił się także wówczas wizerunek kościoła przy ul. Broniewskiego. Po 17 latach posługi na kolejne cztery lata został posłany nad morze, do parafii pw. św. Piotra Apostoła w Międzyzdrojach (1994-98). Po Międzyzdrojach przyszło ks. kanonikowi podjąć kolejne ważne wyzwanie, gdyż przejął historyczną parafię pw. Narodzenia NMP w Choszcznie, po odejściu na emeryturę ks. prał Jana Abramskiego. W tutejszym Sanktuarium MB. Nieustającej Pomocy przepracował pięć lat od 1998 do 2003, wnosząc szczególnego ducha maryjnego rozmodlenia. Ostatnią przystanią kapłańskiej posługi jako proboszcza od 1 sierpnia 2003 r. była parafia NSPJ w Chojnie, która ma także szczególne znaczenie historyczne w dziejach naszej ziemi. To tutaj przeżywaliśmy podniosłe obchody stulecia parafii, które odbyły się 12 października 2013 roku i były wielkim wydarzeniem dla parafii i miasta. Wcześniej jednak 11 maja 2011 roku przyszło ks. kan. Henrykowi Przestackiemu złożyć dziękczynienie za 50 lat przeżytych w służbie kapłańskiej. Był to pierwszy taki jubileusz przeżywany w Chojnie za urzędującego proboszcza, następny cztery lata później był świętowany przez ks. prał. Antoniego Chodakowskiego. Po osiągnięciu wieku senioratu przez dwa lata był administratorem parafii a następnie przez rok rezydentem by na ostanie lata życia przenieść się do parafii pw. Św. Stanisława Kostki w Szczecinie, gdzie został otoczony braterską pomocą i w nocy z 10 na 11 stycznia odszedł do wieczności. Śp. ks. Kan Henryk Przestacki sprawował również następujące urzędy i godności: Kanonika Szczecińskiej Kapituły Katedralnej od 1 marca 1980roku jako honorowy, a od 31 maja 1982 roku  jako gremialny. Był także Dziekanem Dekanatu Choszczno od 1października 1998 do 1 sierpnia 2003 roku, kiedy to przeszedł do Chojny.

   Postać ks. kanonika Henryka wrosła we wszystkie parafie w których pracował jako kapłana pełnego pokory, wewnętrznego wyciszenia i wielkiego rozmodlenia. Mówił bardzo spokojnie, ważąc każde słowo, uzmysławiając sobie jak jest ono bezcenne. Umiał słuchać wszystkich ludzi i z wielką mądrością doradzać we wszystkich sytuacjach. Cechowało Go myślenie oparte o Ewangelię i jej prawa a za tym szła także postawa troski o dobro bliźniego. Pozostanie w pamięci kapłanów dla których był wychowawcą ale i także tym, który wdrażał ich w kapłaństwo na początku ich służby. Bardzo oddany był maryjnej pobożności co uwidaczniało się w Jego nauczaniu.

   Uroczystości pogrzebowe odbyły się 15 stycznia 2018 roku w ostatniej parafii rezydowania ks. Kan. Henryka Przestackiego a więc u Św. Stanisława Kostki w Szczecinie. Po modlitewnym czuwaniu przy trumnie i jutrzni za zmarłych koncelebrowanej Mszy św. wraz z licznym gronem kapłanów przewodniczył Metropolita Szczecińsko – Kamieński ks. abp. Andrzej Dzięga. Po żałobnej Mszy św. doczesne ciało śp. ks. Kan Henryka Przestackiego spoczęło w grobowcu kapłańskim na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie.

Ks. Robert Gołębiowski

 
Uroczystości pogrzebowe miały miejsce w kościele pw. św. Stanisława Kostki w Szczecinie, w poniedziałek, 15 stycznia 2018 r. wg następującego porządku:
 
- o godz. 10:00 - czuwanie modlitewne przy trumnie;
- o godz. 10:30 - Liturgia Godzin za zmarłych;
- o godz. 11:00 - Msza święta pogrzebowa;
- po Mszy świętej złożenie ciała śp. Księdza Kanonika Henryka Przestackiego w grobowcu kapłańskim na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie.
 
Ksiądz Kanonik Henryk Przestacki urodził się 16 czerwca 1937 r. w Woli Książęcej (Diecezja Kaliska).
Święcenia kapłańskie przyjął 14 maja 1961 r.
 
Posługiwał w następujących parafiach:
 
Zielona Góra, św. Jadwigi                                  15.06.1961 - 30.06.1965 - wikariusz
Ośno Lubuskie                                                     30.06.1965 - 01.07.1967 - wikariusz
Szczecin, Świętej Rodziny                                   01.07.1967 - 16.03.1974 - wikariusz
Kołbaskowo                                                         16.03.1974 - 12.03.1977 - administrator
Szczecin, św. Kazimierza                                    12.03.1977 - 01.07.1991 - administrator
Szczecin, św. Kazimierza                                    01.09.1991 - 01.08.1994 - proboszcz
Międzyzdroje                                                        01.08.1994 - 15.09.1998 - proboszcz
Choszczno, Narodzenia NMP                           15.09.1998 - 01.08.2003 - proboszcz
Chojna, Najświętszego Serca Pana Jezusa     01.08.2003 - 16.06.2012 - proboszcz
Chojna, Najświętszego Serca Pana Jezusa     16.06.2012 - 23.08.2014 - administrator
Chojna, Najświętszego Serca Pana Jezusa     23.08.2014 - 15.06.2015 - rezydent
Szczecin, św. Stanisława Kostki                        15.06.2015 - 11.01.2018 - rezydent-emeryt
 
Sprawował następujące urzędy i godności:
Kanonik Szczecińskiej Kapituły Katedralnej - 01.03.1980 (honorowy) - 31.05.1982 (gremialny)
Dziekan Dekanatu Choszczno                          01.10.1998 - 01.08.2003
 
Pamiętajmy o śp. Księdzu Kanoniku Henryku Przestackim w naszych modlitwach. Msza św. w naszym kościele w Międzyzdrojach odbędzie się 17 stycznia br. o godz. 9.00.

cyt. za: ks. Sławomir Zyga - kanclerz Kurii Metropolitalnej w Szczecinie