loading...

Aktualności

Środa 23 lipca 2017
Zamknij wpis

ADOPCJA MISYJNA NA ODLEGŁOŚĆ DZIECI Z KENII

Parafia i Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Międzyzdrojach jest jedną z kilkudziesięciu placówek Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, które przyłączyły się do akcji „Adopcja na odległość”.

Promowane przez Kurię wśród placówek oświatowych przedsięwzięcie polega na finansowym wspieraniu dziecka z Kenii. Podopieczni uczęszczają do szkoły prowadzonej przez siostry Felicjanki, a ich roczna edukacja kosztuje równowartość 100 dolarów. Szkoły, które decydują się na adopcję, wspierają jedno z kenijskich dzieci przez 5 lat. Utrzymywany jest kontakt z dzieckiem, gdzie możemy poznać jego imię, nazwisko, historię życia, postępy w nauce, prowadzona jest korespondencja listowna. Nasza szkoła otoczyła wsparciem dziewięcioletniego Solomona Ngugi. Chłopiec ma troje rodzeństwa, dzieci samotnie wychowuje ojciec, ich matka zmarła przy ostatnim porodzie. Bez wsparcia Solomon nie mógłby uczęszczać do szkoły, gdyż jego rodziny nie stać na taki wydatek. Drobnym gestem solidarności otwieramy chłopcu drzwi do lepszego jutra. Datki zebrane podczas grudniowego kiermaszu świątecznego w szkole i podczas festynu parafialnego w czerwcu przeznaczane są na pomoc dzieciom z Kenii. Ważna jest systematyczna i ciągła pomoc. W zeszłym roku udało się nam zebrać kiladziesiąt pióników szkolnych z wyposażeniem i przekazań do szkoły w Kipsing w Kenii.

Za całą inicjatywę odpowiadają Siostry ze Zgromadzenia Sióstr Felicjanek, które już blisko 35 lat głoszą Dobrą Nowinę i pełnią posługę miłosierdzia wobec najbardziej potrzebujących w Kenii. Niemal od początku prowadzą dzieło adopcji dziecka. Inicjatywa ta zrodziła się w sercach sióstr misjonarek dostrzegających wielką potrzebę wsparcia edukacji dzieci, których rodziców nie stać jest na ich kształcenie. Ze smutkiem patrzyły, jak marnują się Boże talenty. Dlatego zainicjowały projekt adopcji. Jego celem jest stworzenie możliwości kształcenia  dzieci i młodzieży, a tym samym przyczynienie się do ogólnego rozwoju kraju. 

Każde dziecko w przedszkolu, szkole podstawowej i średniej musi mieć właściwy mundurek, obuwie, przybory szkolne, a także pokryć koszt jednego posiłku (wielokrotnie jedynego w ciągu dnia). Roczny koszt nauki w przedszkolu i szkole podstawowej wynosi 100$. Nauka w szkole podstawowej trwa 8 lat. W 4-letniej szkole średniej koszt wzrasta do ok. 750$. Szkoły średnie bowiem są tylko z internatem, gdzie należy opłacić mieszkanie i całodzienne wyżywienie. Rok szkolny zaczyna się w styczniu, zatem dobrze jest, aby ofiary na naukę dziecka przekazywać w miesiącach poprzedzających początek roku szkolnego (wpłaty mogą być także dokonywane w ratach).

W lutym 2017 r. 14 katechetów Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej udało się z wizytą do Kenii (powtórzone także  w 2018 i 2019 roku). Mieli możliwość odwiedzić kilka placówek misyjnych, prowadzonych przez Zgromadzenie Sióstr Felicjanek. Ogromne wrażenie wywarła na nich misja w Kipsing, gdzie felicjanki posługują zaledwie od roku, w bardzo ubogim, pustynnym terenie. Znajduje się tu szkoła podstawowa z internatem oraz powstaje przedszkole. W szkole, poza ławkami i tablicami, nie ma praktycznie żadnego wyposażenia. Brak podręczników (jeden musi wystarczyć dla kilku uczniów…), przyborów szkolnych, sprzętu… Wielokrotnie się zdarza, że dziecko uczy się z przerwami, nie wraca do szkoły po wakacjach, ponieważ rodzice nie są w stanie pokryć kosztów np. w II semestrze danego roku. Osoby, które pragną wspomóc misję w Kipsing, prosimy o podanie celu, na jaki te pieniądze należy przeznaczyć: np. zakup jedzenia dla dzieci, wyposażenie szkoły, przedszkola, zakup podręczników. Każda ofiara ma wielką wartość. Osoby, które pragną włączyć się w ten program, prosimy o kontakt e-mailowy z s.Agnieszka Maria Piątkowska – felicjanka: wizytatorka@kuria.pl

Papież Franciszek napisał: „Radosnego dawcę miłuje Bóg” (2 Kor 9, 7). Osobista pomoc materialna jest znakiem ofiarowania samego siebie najpierw Bogu, a następnie braciom. W ten sposób dar materialny może stać się sposobem ewangelizacji świata budowanego na miłości. Św. Jan Paweł II pisał w „Redemptoris missio”: „Liczne są materialne i ekonomiczne potrzeby misji: chodzi nie tylko o założenie Kościoła z najkonieczniejszymi strukturami, jak kaplice, szkoły dla katechistów i seminarzystów, mieszkania, ale także o utrzymanie dzieł charytatywnych, wychowawczych i popierających rozwój człowieka, co stanowi bardzo szerokie pole działania, zwłaszcza w krajach ubogich. Kościół misyjny oddaje to, co otrzymuje; rozdaje ubogim to, co jego bogatsi członkowie oddają mu wielkodusznie do dyspozycji. Pragnę tu podziękować tym wszystkim, którzy z poświęceniem składają dary na dzieło misyjne: ich wyrzeczenia i współuczestnictwo są niezbędne, by budować Kościół i świadczyć o miłości”.

x.TT