loading...

Aktualności

Środa 23 lipca 2017
Zamknij wpis

Patron miasta Międzyzdroje

UZASADNIENIE  PROŚBY DUSZPASTERZY I MIESZKAŃCÓW w związku z nadaniem patronatu świętego Piotra Apostoła miastu Międzyzdroje i świętowaniem 70-lecia polskich praw miejskich. Idąc za przykładem wielu miast europejskich radni międzyzdrojscy 26 stycznia br. podczas XXIX Sesji Rady Miasta podjęli Uchwałę Nr XXIX/287/17 w sprawie ustanowienia św. Piotra Apostoła duchowym Patronem Miasta Międzyzdroje. 

Projekt uchwały do Rady Miejskiej złożył proboszcz parafii pw. św. Piotra Apostoła w Międzyzdrojach, ks. prałat dr Marian Jan Wittlieb w imieniu mieszkańców oraz Parafialnej Rady Duszpasterskiej. Projekt jest inicjatywą obywatelską, pod którą zgodnie z § 27 ust. 1pkt. 6; ust. 2 i 3 Statutu Gminy Międzyzdroje podpisali się reprezentanci wszystkich ulic miasta. Propozycja ta związana jest także z przewidzianym świętowaniem 70-lecia powojennych praw miejskich w Międzyzdrojach. Propozycja spotkała się także z pozytywną opinią wielu turystów i wczasowiczów.

W uzasadnieniu projektu obywatelskiego czytamy, iż św. Piotr Apostoł od 1859 roku, kiedy zdecydowano o budowie kościoła w Międzyzdrojach został mianowany patronem wspólnoty Kościoła luterańsko-augsburskiego.. W okresie powojennym utworzono Parafię rzymskokatolicką powierzając ją nadal opiece św. Piotra Apostoła, pierwszego papieża, patrona ludzi morza i trudniących się rybołówstwem Międzyzdrojan (osada rybacka).

Postawienie świątyni i kult ku chwale Boga Najwyższego przez wstawiennictwo Księcia Apostołów, gromadziło i integrowało społeczność międzyzdrojską. Kształtowało także rozwój kultury duchowej (m.in. literaturę,  malarstwo, muzykę, rzeźbę i architekturę) i ekonomiczno-materialnej (dawna „komora celna”). W połączeniu z walorami przyrodniczymi i zdrowotnymi przyczyniało się do rozwoju Międzyzdrojów jako miejscowości uzdrowiskowej dla gości z całej Europy. Wystarczy przejrzeć listę przebywających tu znakomitości, choćby tylko kompozytor Feliks Nowowiejski, czy filmowiec Alfred Hitchcock.

Ze strony władzy świeckiej poparcie króla pruskiego Fryderyka Wilhelma IV w sprawie  duchowej opieki przed Bogiem jest dowodem dla żyjących tu wówczas przeważających luteranów, nie uznających przecież prymatu papieży, następców     św. Piotra, na najwyższą  rangę  tego patronatu dla rodzącej się „Perły Bałtyku”. W powojennej, polskiej rzeczywistości, Międzyzdroje, mimo wielu prób przeciwnych, zwłaszcza ze strony rządów komunistycznych, zachowały swoją polską tożsamość i mentalną dumę z posiadania Patrona, pracującego własnymi rękami na chleb powszedni. Umacniali ją tacy wybitni słudzy Boży: ks. Stefan kard. Wyszyński i Bp Wilhelm Pluta. Prymas Tysiąclecia zostawił tu duchowy testament: „Tu macie żyć, uświecać się”. 

Sławie i korzyści miasta służyły i przynoszą korzyść również inicjatywy wierzących obywateli, są to m.in. cztery festiwale muzyczne: Musica Sacra z Bursztynową Aureolą św. Piotra Apostoła  w  ramach Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego; publiczne prezentacje artystyczne dorobku Polsko-Niemieckiej Akademii Muzycznej In Terra Pax „na chórze i na scenie”; przyjmowanie aktorów i przedstawień w kościele w ramach kolejnych Festiwali Gwiazd; Międzyzdrojskie Czwartki Organowe, Festiwal Muzyki Współczesnej im. Witolda Lutosławskiego, Spotkania Artystyczne Seniorów (SAS), spotkania żołnierzy AK i kombatantów, coroczne wspólnotowe kolędowanie w kościele –  jako propagowanie historycznej, polskiej kultury muzycznej. Międzyzdroje posiadają własną (jako gatunek muzyczny) „Missa Misdroyensis”, hejnał, hymn i fanfary dedykowane św. Piotrowi. 

Można sądzić, że planowane uroczystości patronalne miasta i parafii przyniosą nam wiele duchowych i kulturalnych propozycji, z których na podkreślenie zasługuje  już zgłoszona w Urzędzie Miasta inicjatywa wykonania po raz pierwszy w Polsce kantaty koncertowej Karola Borsuka pt. „Quo vadis?” (kompozytora znanej już i wydanej, najpierw w postaci partytury „Mszy Międzyzdrojskiej”, a teraz wespół z innymi zebranymi dziełami na płycie CD pt.  „Międzyzdrojskie ‘Sacrum et Profanum’”)  dla uczczenia Roku Sienkiewiczowskiego.

Ustanowienie św. Piotra Apostoła duchowym Patronem Miasta Międzyzdroje wyrasta z przekonania, że jest ono godne i przygotowane do przyjęcia opieki tak wyjątkowego Patrona, aby należeć do wielkiej, światowej rodziny miast o określonej duchowości. To „jakby sanktuarium” na krańcach Pomorza Zachodniego, posiada już trojakie relikwie związane ze świętym patronem miasta w specjalnym relikwiarzu „piotrowym kluczu”, gotowym do poświęcenia. Jako uroczystość patronalną miasta przyjęto dzień 29 czerwca – liturgiczne wspomnienie św. Piotra Apostoła.

x.TT