loading...

Aktualności

Środa 23 lipca 2017
Zamknij wpis

Caritas

Dołącz się do naszego parafialnego Caritas i pomagaj uboższym w naszej wspólnocie parafialnej.

Kościół katolicki jest największą po państwie instytucją pomocy potrzebującym w Polsce. Realizuje ją ponad 800 organizacji w postaci 5 tys. różnych dzieł, a wsparcie dociera do prawie 3 mln beneficjentów - osób indywidualnych, rodzin i konkretnych grup. Na poziomie parafii pomoc taka trafia do ponad 600 tys. osób rocznie. Dane te przynosi raport Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego, zrealizowany na zlecenie Caritas Polska i we współpracy z Komisją Charytatywną Episkopatu Polski.

Dyrektor ISKK ks. dr Wojciech Sadłoń wyjaśnił w czwartek podczas prezentacji raportu w siedzibie Caritas Polska, że jest to pierwszy tego rodzaju dokument na temat charytatywnej działalności Kościoła katolickiego w naszym kraju. Zdaniem dyrektora ISKK, raport udowadnia, że „Kościół katolicki nie ma konkurencji, jeśli chodzi o działalność charytatywną”. – Jest to instytucja, która w najszerszym zakresie świadczy pomoc charytatywną w Polsce – powiedział ks. Sadłoń. Zaznaczył, że przytoczone w nim dane są jedynie szacunkowe, gdyż raport miał na celu pokazać bardziej skalę działania kościelnych dzieł charytatywnych, kładąc mniejszy nacisk na konkretne liczby. – Wiedzieliśmy, że za pierwszym razem nie uda się precyzyjnie, co do jednej jednostki kościelnej, opisać tego, co robi Kościół – dodał ks. Sadłoń.

 Z badania ISKK wynika, że działalność dobroczynna Kościoła w Polsce jest realizowana na dwóch poziomach: instytucji diecezjalnych i zakonnych oraz organizacji lokalnych i parafialnych. W 2014 r. w 272 kościelnych instytucjach (44 diecezjach, 153 żeńskich i 75 męskich prowincjach zakonów i zgromadzeń) działało 835 organizacji charytatywnych. Zakony żeńskie prowadzą 432 z nich (52%), zakony męskie – 249 (30%), a instytucji diecezjalnych jest 154 (18%). Należy jednak pamiętać, że pod jedną instytucją (np. diecezjalną Caritas) kryje się niejednokrotnie wiele dzieł. Ich liczbę raport wylicza z kolei aż na 5158.

Najwięcej dzieł służyło dzieciom i młodzieży (1372), bezdomnym (897) oraz jako pomoc doraźna (861), czyli noclegownie oraz jadłodajnie. Ponadto 494 to dzieła skierowane do niepełnosprawnych, działało też 457 banków żywności, 416 punktów pomocy medycznej, a 404 to dzieła służące osobom starszym. Pomoc uzależnionym prowadziło 146 dzieł, bezrobotnym (aktywizacja zawodowa) – 82, a migrantom i uchodźcom – 29. Z kościelnej działalności charytatywnej w 2014 r. skorzystało 2,9 mln beneficjentów. Raport zastrzega, że nie należy ich mylić z jednostkowymi osobami (beneficjenci to osoby, które mogą być zliczone w jednej kategorii kilkakrotnie lub występować w różnych kategoriach).

W 11 tys. parafii w Polsce działa ponad 60 tys. organizacji. Pomoc charytatywna stanowi 12% ich pracy. Najwięcej wsparcia otrzymują dzieci i młodzież, osoby ubogie, ludzie w wieku emerytalnym, osoby niesamodzielne i nieuleczalnie chore oraz samotnie wychowujące dzieci. Ponadto opieką obejmowani są także bezrobotni, wychodzący z uzależnień i ich rodziny, bezdomni oraz ofiary przemocy.

Raport ISKK zbiega się z rozpoczęciem Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia, który ogłosił papież Franciszek. Rok Święty Miłosierdzia rozpocznie się 8 grudnia, w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, a zakończy się 20 listopada 2016 r., w uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.

W ramach Jubileuszu Miłosierdzia 13 grudnia we wszystkich katedrach oraz w wielu sanktuariach i jubileuszowych świątyniach na świecie zostaną otwarte Bramy Miłosierdzia. Przez cały rok będą mogli pielgrzymować przez nie wierni, co wiązać się będzie z możliwością uzyskania odpustu.

„Przez cały ten rok będziemy nie tylko zgłębiać tajemnicę Bożego Miłosierdzia, ale też będziemy mogli z niego obficie czerpać m.in. poprzez udział w odpustach, które są przywilejem Jubileuszu” – powiedział bp Wiesław Szlachetka. Przewodniczący Komisji Charytatywnej Episkopatu Polski dodał, że już Jan Paweł II mówił o tzw. wyobraźni miłosierdzia, uformowanej przez osobiste doświadczenie Bożego Miłosierdzia. „Jeżeli mam taką wyobraźnię, to jestem zdolny przebaczyć, jestem zdolny do empatii, czyli do wczuwania się w sytuację drugiego człowieka, potrafię cieszyć się jego radościami i smucić jego smutkami, a w miarę możliwości staram się tym smutkom zaradzić np. życzliwym słowem albo konkretnym gestem pomocy” – wyjaśnił bp Szlachetka. Prowadzący konferencję prezes KAI Marcin Przeciszewski przypomniał, że konkretne dzieła miłosierdzia będą w centrum Jubileuszu Miłosierdzia. Dodał, że jednym z takich dzieł jest wielopłaszczyznowa działalność Caritas Polska i Caritas diecezjalnych. Nazwał ją drugą po państwie, pod względem wielkości i znaczenia, instytucją pomocy osobom potrzebującym.

Harmonogram działań Caritas Polska w Roku Miłosierdzia przedstawił ks. Marian Subocz, dyrektor największej kościelnej organizacji charytatywnej w naszym kraju. Skupią się one przede wszystkim na większej aktywności Parafialnych Zespołów Caritas i Szkolnych Kół Caritas. W 2013 r. działały one łącznie w 4,9 tys. parafii i zrzeszały 63 tys. członków. W kolejnych miesiącach upływającego Roku Miłosierdzia Zespoły i Koła Caritas będą zachęcały do włączania się w wolontariat na rzecz najuboższych i potrzebujących, szczególnie wobec dzieci, bezdomnych i uchodźców. W Dniu Dziecka swoje drzwi otworzą świetlice socjoterapeutyczne Caritas w całym kraju. Organizacja chce też wysłać latem więcej dzieci z ubogich rodzin na letni wypoczynek (w tym roku 40 tys.). We wrześniu zaplanowano ogólnopolską zbiórkę żywności. Dzieła miłosierdzia będą nagłaśniane już podczas zbliżającej się wizyty duszpasterskiej (kolędy). Podczas omówienia raportu ISKK nie zabrakło prezentacji konkretnych dzieł miłosierdzia. Mówili o nich s. Jolanta Glapka ze Zgromadzenia Najświętszego Serca Pana Jezusa, psycholog i prezes Fundacji Pasja Życia oraz aktor Radosław Pazura – fundator Fundacji Kapucyńskiej. Fundacja Pasja Życia im. zajmuje się pomocą osobom uzależnionym od narkotyków i alkoholu oraz zarażonym wirusem HIV, których przy wsparciu duchowym stara się przywrócić do normalnego życia. Wsparcie uzyskują też kobiety, które doświadczyły przemocy, niepełnosprawni i osoby samotne. Fundacja organizuje m.in. bezpłatne porady prawne, grupę wsparcia psychoterapeutycznego oraz szereg integracyjnych imprez, w tym bezalkoholowe Sylwestry, koncerty, wernisaże.

Fundacja Kapucyńska im. bł. Anicenta Koplińskiego działa z inicjatywy Braci Mniejszych Kapucynów i wolontariuszy, głównie wśród osób bezdomnych. Na ul. Miodowej w Warszawie zakonnicy prowadzą jadłodajnię, z której korzysta codziennie 300 osób. Wspiera też bezdomnych pomocą psychologiczną i duchową, organizuje warsztaty socjoterapeutyczne.

 za: KAI