loading...

Aktualności

Środa 23 lipca 2017
Zamknij wpis

Chrzest

UROCZYSTE UDZIELANIE SAKRAMENTU CHRZTU  ŚWIĘTEGO niedzielę w czasie liturgii mszalnej o godz. 10.30.

Po uzgodnieniu w kancelarii parafialnej możliwe są też inne terminy, jednakże z wyłączeniem okresu Adwentu i Wielkiego Postu, a także piątków całego roku, chyba że przypada w nie liturgiczna uroczystość.

Przy sporządzaniu świadectwa chrztu w kancelarii parafialnej, rodzice dziecka niech okażą Odpis Skrócony Aktu Urodzenia z Urzędu Stanu Cywilnego. Starannie dobrani rodzice chrzestni powinni być osobami dojrzałymi w wierze katolickiej (m.in. przyjęli już sakrament bierzmowania). Jeśli zamieszkują oni poza Międzyzdrojami, wypada, aby świadectwo o nich wystawił ich ksiądz proboszcz miejsca ich zamieszkania. Niech będą to ludzie bez przeszkód w przyjmowaniu Komunii św. według prawa Kościoła. W akcie chrztu zostaną zanotowane ich dane: nazwisko i imię, rok urodzenia, zawód, adres.

Uroczyste udzielanie sakramentu chrztu świętego w naszej parafii jest zwykle w niedzielę  podczas Mszy świętej o godz. 10.30 (może jednak z wyjątkiem czasu adwentowego i wielkopostnego ze względu na ich specyficzny charakter). 

Jest ono poprzedzone przygotowaniem rodziców i chrzestnych (zwykle w piątek przed chrztem) do tego wielkiego wydarzenia rodzinnego. 

Msza św. chrzcielna, podczas której dziecko otrzyma sakrament chrztu św. jest sprawowana w intencji dziecka, rodziców i chrzestnych.

Wymagania dotyczące rodziców chrzestnych:

Chrzestnym może być osoba, która:

  • ukończyła 16 rok życia
  • przyjęła sakrament bierzmowania
  • jest wierzącym i praktykującym katolikiem

Chrzestnym nie może być osoba:

  • niewierząca
  • niepraktykująca (nie zachowująca przykazań kościelnych)
  • żyjąca w związku bez ślubu kościelnego
  • mająca złą opinię w parafii
  • młodzież nie uczestnicząca w katechizacji (w wątpliwych sytuacjach, młodzież przedstawia zaświadczenie od katechety)