loading...

Aktualności

Środa 23 lipca 2017
Zamknij wpis

Małżeństwo

Rozpoczynając spisywanie protokołu badania kanonicznego narzeczonych przed ślubem, należy w kancelarii parafialnej przedłożyć dokument chrztu świętego z datą wystawienia nie starszą niż pół roku, w którym odnotowane są daty przyjęcia I Komunii św. i sakramentu bierzmowania, oraz stwierdzenie stanu wolnego. Dla potwierdzenia tożsamości proszę okazać dowód osobisty.

Jeśli są narzeczeni oboje spoza Międzyzdrojów, trzeba od jednego z ich proboszczów mieć pisemną zgodę na pobłogosławienie związku w parafii pw. św. Piotra Apostoła w Międzyzdrojach (72-500), tzw. licencję, po dokonaniu formalności w parafii, która ją wystawi. 

W każdym wypadku należy też przedłożyć świadectwo/a uczęszczania na katechizację, a także w odpowiednim czasie (ważne jest 3 miesiące) zaświadczenie z USC w trzech egzemplarzach, stwierdzające stan wolny według prawa polskiego, jeśli przyjęcie sakramentu małżeństwa ma odnieść skutki cywilne (ślub "konkordatowy"). W wypadku istniejącego już związku cywilnego należy przedstawić odpowiedni dokument. 

Świadkowie sakramentu małżeństwa niech będą ludźmi bez przeszkód w przyjmowaniu Komunii św. według prawa Kościoła. W akcie ślubu zostaną zanotowane ich dane: nazwisko i imię, rok urodzenia, zawód, adres. 

Preferujemy praktykę błogosławienia nowo zaślubionych podczas Mszy św. parafialnych (z możliwością zaproszenia "Scholi Confido" - ok. 20-osobowego parafialnego zespołu śpiewacze-go) - zobacz godziny odprawiania Mszy św. 

Termin przyjęcia sakramentu należy ustalić z ks. proboszczem (przynajmniej) trzy miesiące wcześniej. Praktycznie w wielu wypadkach konieczne jest w naszej parafii roczne wyprzedzenie. Nie przyjmujemy terminów na piątek, ze względu na pokutny charakter dnia. 

Ponieważ ostatnio częściej zdarzają się przypadki rezygnacji z ustalonego terminu bez uprzedzenia, co komplikuje inne ustalenia (organista, schola, wystrój kościoła...), proszę - za podpowiedzią Międzyzdrojskiej Rady Duszpasterskiej - 
o wpłatę zaliczki (bezzwrotnej) na konto bankowe parafii. Zgadzamy się na wystrój świątyni przez międzyzdrojskie kwiaciarnie, a rzadko na udział obcych zespołów śpiewaczych i instrumentalistów. Prosimy o skromność w stroju panny młodej - ramiona przykryte. Stosujemy ryt ślubny według Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce, chroniąc się przed obcymi wpływami (np. zwyczaj anglosaski prowadzenia panny młodej przez ojca). Stawiamy te wymagania świadomi, w jak ważnej sprawie będziemy przed Bogiem uczestniczyć i jaki należy się tu szacunek. Proponujemy nawet, aby w zaproszeniach ślubnych dla gości podkreślić, że obejmują one prośbę o uczestniczenie w modlitwie (obrzędy ją tylko podkreślają). 

Nasza jedyna tego imienia świątynia na Pomorzu Zachodnim - św. Piotra Apostoła - przyjmie Was z największym uważaniem dla Waszego wyboru.

W imieniu Parafian ks. Marian Jan Wittlieb, proboszcz