loading...

Aktualności

Środa 23 lipca 2017
Zamknij wpis

Sprawozdanie okresowe 2005-2010

S P R A W O Z D A N I E z działalności Parafialnej Rady Duszpasterskiej Międzyzdrojów II kadencji 2005 - 2010. Spotkanie organizacyjne odbyło się 16 października 2005 roku. Na zaproszenie proboszcza parafii w (byłym) pokoju kominkowym plebanii  zapoznano się powtórnie ze Statutem Rady, zaproponowano tzw. "listę funkcji i reprezentacji". Notatka z tego spotkania podkreśla: "(...) każdy uczestnik (...) staje się niejako liderem w powierzonym sobie zadaniu i może sobie dobierać współpracowników do zrealizowania zamierzenia". W ten sposób Rada Duszpasterska spełniając urząd doradczy wobec proboszcza, rządcy wspólnoty parafialnej, wypełnia mandat ewangelizacyjny i apostołowania, wciągając weń wiele innych osób do troski w potrzebach własnego kościoła (zob. 5.Przykazanie kościelne).

 

Lista członków Rady z określeniem funkcji oraz zadań przydzielonych:

Wittlieb Marian Jan, ks. proboszcz - przewodniczący rady, koordynator,
Wciórka Adam, ks. wikariusz - do 2007 roku,
Ogórski Mariusz, ks. wikariusz - od 2007 roku,
Mleczko Andrzej - starszy rady, kultura, organizacja świąt,
Jasiewicz Beata - starsza rady, zastępca, sekretarz rady, zespół szkolno-wychowawczy, ruchy modlitewne, kultura, organizacja świąt,
Drzewiecki Kazimierz Paweł - zespół remontowo-budowlany,kultura, organizacja świąt,
Jędrzejewski Bogdan - zespół remontowo-budowlany, organizacja świąt, 
handlowcy/ kupcy/ przedsiębiorcy,
Korcz Barbara - zespół szkolno-wychowawczy, seniorzy, kultura, organizacja świąt,
Korcz Zygmunt - zespół szkolno-wychowawczy, seniorzy, kultura, organizacja świąt Marchalewski Edward - zespół remontowo-budowlany, organizacja świąt,
Matysiak Irena - skarbnik, kultura, seniorzy, organizacja świąt,
Oswald Anna - zespół szkolno-wychowawczy, sprawy rodziny,
Pawlak Henryk - skarbnik-zastępca, rada remontowo-budowlana, organizacja świąt,
Pender Kazimierz - zespół remontowo-budowlany, organizacja świąt, seniorzy,
Potapski Jerzy - zespół remontowo-budowlany, organizacja świąt, handlowcy/ 
kupcy/przedsiębiorcy,
Stankiewicz Krystyna - zespół szkolno-wychowawczy, kultura, organizacja świąt,
Wardach Genowefa - handlowcy/kupcy/przedsiębiorcy, organizacja świąt,
Wilczyński Adolf - zespół remontowo-budowlany, organizacja świąt,
Zacharopulu-Janicka Eleni - Caritas, kolektorzy, organizacja świąt.

Od października 2005 roku po wydłużeniu kadencji Rady do lutego 2011 roku odbyła ona 15 spotkań, W trakcie II kadencji Rada podejmowała ważne przedsięwzięcia, służąc swoją wiedzą i doświadczeniem zawodowym, podejmując się realizacji zadań określonych przez proboszcza parafii, albo wynikających z własnej inicjatywy.

Gremium dbało o dokonania remontowe, artystyczne i kultowe, np. pomagało przy procesjach Bożego Ciała ulicami miasta i Drogi Krzyżowej na Kawczą Górę. Wspierano uboższe, zwłaszcza wielodzietne rodziny świątecznymi paczkami. Społecznie i bezinteresownie uczestniczono we wszystkich ważnych i codziennych działaniach z wewnętrznym przekonaniem, że jest się potrzebnym, a działania będą ocenione pozytywnie.

1. REMONTY
18 grudnia 2005 roku omówiono konieczność przystąpienia do remontów na  terenie plebanii i w kościele. Konieczne prace realizowano etapami. Najpierw remont plebanii, nowy dach, remont piwnicy, kotłownia. Następnie położenie po 141 latach nowego dachu na kościele, zainstalowanie nowych rynien i zabezpieczenie okien przed rozbiciem witraży. Wyremontowano historyczny piec-kominek ogrzewający powietrze wdmuchiwane do kościoła. zaplanowano remont zabytkowych organów (1914), poczynając od uzyskania odpowiednich dokumentów konserwatorskich. W maju 2010 roku dokonano renowacji figury Anioła Żałoby, przeniesionej z cmentarza do kaplicy kościoła przy Księdze Zmarłych.
Przy tej okazji należą się słowa uznania i podziękowania wszystkim osobom - nie tylko członkom Rady - których bezinteresowne zaangażowanie przyczyniło się do zrealizowania wielu koniecznych prac, a szczególnie panu Adolfowi Wilczyńskiemu i Andrzejowi Stankowskiemu.

2. FESTIWAL PIEŚNI CHÓRALNEJ
Organizowany od 45 lat w Międzyzdrojach Festiwal Pieśni Chóralnej to międzynarodowe święto pieśni - także sakralnej. Ze względu na doskonałą akustykę świątyni, wiele koncertów odbywa się w kościele. Od roku 2000 Rada przyznaje specjalną nagrodę w konkursie "Musica Sacra" w postaci efektownej ikony św. Piotra z bursztynem ("Bursztynowa Aureola św. Piotra Apostoła"). Nasze ikony pisane przez uznanych artystów szczecińskich są prestiżowym wyróżnieniem dla chórów z całego świata - od Chin po Kalifornię. W jury corocznie zasiada ksiądz proboszcz Marian Wittlieb lub Andrzej Mleczko, którzy reprezentują Radę Duszpasterską.

3. CZWARTKI ORGANOWE
Coroczne sierpniowe koncerty muzyki organowej wykonywane w czwartki przez światowej sławy artystów polskich i zagranicznych - często są wzbogacane prezentacją innych niż organy instrumentów. Organizatorem od strony finansowej jest Międzynarodowy Dom Kultury, a bezpośrednim opiekunem nad prawidłowym przebiegiem koncertów z ramienia Rady jest Andrzej Mleczko. Koncerty są bezpłatne; zebrane po koncercie dobrowolne datki przeznaczane są na konserwację instrumentu. Od kilku lat poszczególne części Mszy Międzyzdrojskiej komponował nasz parafianin - artysta muzyk Karol Borsuk. W całości to monumentalne dzieło wykonano w naszej świątyni 14 listopada 2009 roku. Wydrukowana ze znawstwem partytura była przy tej okazji do nabycia wraz z autografem kompozytora. Całość nagrała TVP Szczecin - patron medialny. Planuje się (wspólnie z MDK) wydanie koncertu na płycie DVD.

4. KONCERTY OKAZJONALNE
Nie tylko z okazji festiwalu pieśni odbywają się w naszej świątyni koncerty chórów, zespołów wokalno-instrumentalnych, itp. form artystycznych. Koncerty te realizowane są z inicjatywy ks. proboszcza i Andrzeja Mleczko, którzy każdorazowo weryfikują przed występem poziom artystyczny zespołów. Od kilku lat z powodzeniem śpiewa nasz parafialny zespół śpiewaczy Schola 
Confido - podczas liturgii, przy okazji świąt, itp. uroczystości.


1. ODPUSTY
Podobnie jak w latach poprzedniej kadencji Święto św. Piotra - Patrona parafii organizowane i realizowane jest jako uroczystość odpustowa. Przez cały dzień do dyspozycji parafian i gości jest gorąca zupa rybna, tzw. "ucha" z wypieczonymi kluczami św. Piotra. Schola przygotowuje część artystyczną i sprzedaje własnoręcznie upieczone ciasta. Można się uraczyć pysznym chlebem własnego wypieku ze smalcem chrześcijańskim i ogórkiem kiszonym w wodzie z Bałtyku. Uzyskane dochody uzupełniają fundusze parafialne, np. na stroje dla chóru, materiały dekoracyjne, Piotrowe odpusty cieszą się ogromną popularnością parafian i gości z kraju i zagranicy.


2. "ZASŁUŻONY DLA PARAFII"
1 lutego 2009 roku Rada powołała Kapitułę Odznaczenia "Zasłużony dla Parafii Międzyzdroje". W jej skład wchodzą: ks. proboszcz Marian Jan Wittlieb - przewodniczący, Andrzej Mleczko - starszy Rady, Henryk Pawlak, Adolf Wilczyński, Irena Matysiak - członkowie. Zredagowano i podano do wiadomości publicznej Regulamin. Tytułem i medalem (prace mgr sztuki Grażyny Kamińskiej ze Szczecina) uhonorowano dotąd dwie osoby: Helenę Serafin (2010 r. ) oraz Adolfa Wilczyńskiego (2009 r. ). Z okazji rocznicy 60-lecia parafii, 15 listopada 2009 roku odwiedził nas ks. arcybiskup metropolita szczecińsko-kamieński prof. Andrzej Dzięga. Było to ważne wydarzenie w życiu wspólnoty. Przeżywaliśmy wzruszeni głoszone słowo Boże oraz modlitwę w wykonaniu wielu artystów występujących podczas uroczystej liturgii.

3. INNE DOKONANIA ARTYSTYCZNE
- Witraż przedstawiający św. Piotra Apostoła (mgr sztuki Irena Greń- Kisielewska ze Szczecina)).
- figura Matki Bożej Bogomyślnej umieszczona w grocie przy kościele w sierpniu 2006 roku (mgr sztuki Wojciech Pondel z Krakowa),
- ikony stacji drogi krzyżowej zawieszone na ścianie Kaplicy Pojednania (mgr sztuki Stanisław Kokolus ze Szczecina),
- w maju 2007 roku przygotowano wniosek do Rady Miasta, aby nazwę ulicy Kościelnej zmienić na ulicę "Schody św. Piotra Apostoła", a placyk przy kościele nazwać "Skwerem ks. Stefana kardynała Wyszyńskiego". Inicjatywa Rady Duszpasterskiej została dobrze przyjęta i zmian dokonano,
- kalendarze i bibeloty przygotowywane corocznie cieszą się dużym popytem ze względu na ich ciekawą artystycznie formę, a wśród wielu pamiątkowe monety: Talary Nadbałtyckie i Petrusy (Sebastian Bielecki z Międzyzdrojów),
- "ołtarzowa" wystawa malarska - "Złowiona Woda" Bronisławy Bohdanowicz-Kaczorowej - poprzedziła ona większą prezentację dzieł szczecińskiej artystki w Międzynarodowym Domu Kultury w Międzyzdrojach,
- tablica pamiątkowa proboszczów Międzyzdrojów podczas 60-lecia parafii (warsztat kamieniarski Wacława Pietrusewicza z Lęborka), ufundowana w 2009 roku 

W związku z tym, że zakończyła się właśnie II kadencja Rady Duszpasterskiej, proszę o zgłaszanie do ks. Proboszcza kandydatów do Rady III kadencji. Jako Starszy Rady Duszpasterskiej pragnę podziękować za duchową opiekę ks. 
Proboszczowi kan. dr. Marianowi Wittliebowi za wiele inicjatyw, które inspirowały dokonania Rady. Dziękuję kapłanom Wikariuszom - Adamowi Wciórce i Mariuszowi Ogórskiemu. W ciągu wielu lat kadencji inicjatywy parafialne zawsze spotykały się z pomocą Rady Miasta Międzyzdroje, funkcjonariuszy Policji i Straży Pożarnej oraz Pogotowia Ratunkowego, czy też Wolińskiego Parku Narodowegoi Nadleśnictwa Międzyzdroje. Wspierały nas hotele i restauracje: Slavia ( pp. Czesławy i Andrzeja Tomczaków), Aurora (pp. Teresy i Mirosława Tyszkiewiczów), Marina (Ewy i Stanisława Sapałów) oraz miejscowych kwiaciarni "Fiołek" i "Tulipan", a także wielu anonimowych darczyńców. 

Wszystkim z serca BÓG ZAPŁAĆ! Starszy Rady Duszpasterskiej
mgr Andrzej Mleczko